procredit bulgarian logo

Новини

Новини
Инициативата за научнообосновани цели затвърди краткосрочните цели на ПроКредит Холдинг за намаляване на емисиите

Инициативата за научнообосновани цели затвърди краткосрочните цели на ПроКредит Холдинг за намаляване на емисиите

11.03.2024

ПроКредит Холдинг ще продължи да прилага стратегията си за устойчивост и да предприема действия за постигане на ангажимента си за нетни нулеви емисии, като зададе първите си краткосрочни научнообосновани цели, затвърдени в рамките на Инициативата за научнообосновани цели. Групата, която активно присъства в Югоизточна и Източна Европа, ще продължи да намалява собствения си отпечатък и се ангажира да намали собствените си емисии с 42% до 2030 г., като за базова година се приема 2022 г. Намаляването ще бъде постигнато чрез увеличаване на дела на доставчиците на енергия от възобновяеми източници, както и на броя на електрическите автомобили в автопарка, като същевременно с това се въведат повече мерки за енергийна ефективност в помещенията и процесите на групата. ->

Виж повече
ПроКредит Холдинг повишава средносрочната перспектива за RoE на фона на актуализираната бизнес стратегия на групата

ПроКредит Холдинг повишава средносрочната перспектива за RoE на фона на актуализираната бизнес стратегия на групата

14.03.2024

С оглед на актуализацията на бизнес стратегията на групата, Управителният съвет на ПроКредит Холдинг днес реши да повиши средносрочната перспектива за възвръщаемостта на собствения капитал на групата от около 12% на около 13-14%. ->

Виж повече
ПроКредит Холдинг удължи договора на председателя на Управителния съвет Хуберт Шпехтенхаузер за още една година

ПроКредит Холдинг удължи договора на председателя на Управителния съвет Хуберт Шпехтенхаузер за още една година

20.03.2024

Надзорният съвет на ПроКредит Холдинг АГ реши днес да удължи предсрочно договора на председателя на Управителния съвет Хуберт Шпехтенхаузер за още една година до края на февруари 2026 г. ->

Виж повече
Групата ПроКредит приключва 2023 г. със силни бизнес и финансови резултати

Групата ПроКредит приключва 2023 г. със силни бизнес и финансови резултати

21.03.2024

Групата ПроКредит, чиято дейност е главно в Югоизточна и Източна Европа, отбеляза силен финансов резултат от 113,4 млн. евро през 2023 г., което съответства на възвръщаемост на собствения капитал от 12,2%. ->

Виж повече
ПроКредит постига ключови етапи в своята цялостна стратегия за устойчивост през 2023 г. и си поставя допълнителни цели

ПроКредит постига ключови етапи в своята цялостна стратегия за устойчивост през 2023 г. и си поставя допълнителни цели

22.03.2024

В публикувания днес Доклад за въздействието са отразени резултатите и инициативите на групата ПроКредит в областта на ESG през 2023 г. в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива за отчитане (Global Reporting Initiative). ->

Виж повече
ПроКредит представи актуализирана бизнес стратегия за разширяване на присъствието си

ПроКредит представи актуализирана бизнес стратегия за разширяване на присъствието си

29.03.2024

Една нова ера за ПроКредит: позиционирането ѝ като атрактивна и отговорна банка за физически лица ще бъде засилено, за да се затвърдят силните позиции на групата като водеща банка за микро-, малки и средни предприятия (ММСП) в Югоизточна и Източна Европа ->

Виж повече