procredit bulgarian logo

Новини

Новини
Добро развитие на ПроКредит Групата за първото тримесечие, въпреки провизиите в Украйна

Добро развитие на ПроКредит Групата за първото тримесечие, въпреки провизиите в Украйна

17.05.2022

Франкфурт на Майн, 12 май 2022 г. – ПроКредит Групата, която е активна основно в Югоизточна и Източна Европа, регистрира загуба от 1,7 млн. евро през първото тримесечие на 2022 г., доколкото провизиите за възможни загуби по украинския кредитен портфейл надделяха над иначе високите показатели на останалите ПроКредит банки. Благодарение на значителното увеличение на оперативните приходи, съотношението разходи–приходи се подобри с 5,7 процентни пункта до ниво от 59,1%. Възвръщаемостта на собствения капитал на най-големия сегмент на групата, Югоизточна Европа, значително се е увеличила до 12,2%, което допълнително обуслови силната регионална диверсификация на ПроКредит Групата и засилва нейната устойчивост към неблагоприятни събития.

Виж повече
ПроКредит Банк - партньор на малкия и средния бизнес

ПроКредит Банк - партньор на малкия и средния бизнес

26.05.2022

На 13 май 2022 г. се проведе националната конференция „След утрешния ден: Политики и растеж“ с представители на държавната и местната власт, финансови институции и бизнеса, които обсъдиха възможностите за развитие на регионите чрез финансиране, внедряване на иновации, привличане на инвеститори и преминаване към въглеродно неутрална икономика. ПроКредит Банк беше специален партньор на събитието, за да сподели своя дългогодишен опит в работата с малкия и среден бизнес. Г-н Петър Славов, председател на Надзорния съвет на Банката, в интервю след събитието подчерта, че за да се развива, бизнесът се нуждае най-вече от предвидимост в политическата,  икономическата и нормативната среда.

Виж повече