procredit bulgarian logo

Новини

Новини
ПроКредит Групата отчита положителен резултат за полугодието

ПроКредит Групата отчита положителен резултат за полугодието

17.08.2022

Франкфурт на Майн, 11 август 2022 г. – ПроКредит Групата, която е активна основно в Югоизточна и Източна Европа, отчете положителен резултат в размер на 7,7 милиона евро през първото полугодие на 2022 г., като силното представяне на повечето от нейните банки компенсира с лекота високото ниво на провизии за загуби по кредити за украинския кредитен портфейл. Значителното увеличение на оперативните приходи с 24% беше основната причина за това и допринесе за силното намаление на съотношението между приходите и разходите с 4,3 процентни пункта до ниво от 60,1%. С изключение на приноса от ПроКредит Банк Украйна, резултатите на групата се подобриха с 16,3 милиона евро или 64% до ниво от 42,0 милиона евро или 9,5% годишна възвръщаемост на собствения капитал, което демонстрира регионалната диверсификация и устойчивост на групата.

Виж повече