ПОС Терминални устройства

ПОС Терминални устройства

За да улесни работата на своите клиенти ПроКредит Банк предлага възможност за приемане на плащания от клиенти, притежаващи местни и/или международни банкови карти, чрез инсталиране на ПОС терминали в търговските обекти.

Как ПОС терминалът ще помогне да се разрасне Вашият бизнес?

 • Бързо извършване на покупката
 • Намалява се рискът от грешки на каса - елиминира се физическото броене на пари
 • Избягва се рискът от плащания с фалшиви банкноти
 • Намалява се рискът от съхранение на големи парични наличности в търговските обекти
 • Повишава се Вашата конкурентоспособност - не се налага да връщате клиентите, които предпочитат да се разплащат с карта
 • Използвате и предлагате съвременни методи за разплащане и по този начин повишавате качеството на обслужване

Обща информация:

 • ПОС терминалът е електронно устройство, което чрез прочит на банкова карта позволява трансфер на средства от банковата сметка на купувача към тази на търговеца. Инсталира се в търговските обекти
 • ПОС терминалите на ПроКредит Банк Ви дават възможност да се възползвате от един модерен начин на безналично разплащане и така да увеличавате продажбите си
 • Клиентите не винаги разполагат с пари в брой, а чрез картата имат възможност да плащат с цялата наличност по картовата си сметка и дори възползвайки се от допълнителни средства от предоставен овърдрафт
 • ПОС терминалите могат да обслужват както местни банкови карти, издадени от банки в България, така и международни банкови карти с логото на VISA и MasterCard
 • ПроКредит Банк ще Ви предостави безплатни рекламни материали и технически инструкции за ползване на устройството, както и ще осигури безплатна техническа поддръжка на терминалите;
 • Преди работа с ПОС терминалните устройства следва да се запознаете с Ръководство за потребителя
 • Междубанкови такси Картови схеми:

- Visa: https://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange

- Mastercard: https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-we-do/interchange/european-interchange-rates.html