procredit bulgarian logo

Новини

Новини
Черноморска банка за търговия и развитие и ПроКредит Банк разширяват подкрепата си за МСП в България

Черноморска банка за търговия и развитие и ПроКредит Банк разширяват подкрепата си за МСП в България

02.11.2017

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) предостави на ПроКредит Банк кредитна линия в размер на 20 млн. евро, като ресурсът ще се използва за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в страната. Подписаното кредитно споразумение ще подпомогне развитието на българските фирми като отговори на нуждите им от капитал за оборотни средства, с което ще стимулира генериране на доходи и увеличаване на техния оборот. Освен това, подписването на кредитното споразумение ще окаже подкрепа и на регионалното сътрудничество и посредством наскоро създадения клон на ПроКредит Банк в Солун (Гърция) ->

Виж повече