procredit bulgarian logo

Новини

Новини
Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на ПроКредит Банк България

Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на ПроКредит Банк България

30.04.2020

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на ПроКредит Банк (България) ЕАД в чуждестранна и местна валути на „ВВВ-„ със стабилна перспектива. В допълнение, агенцията потвърди и рейтинга за устойчивост на банката (Viability Rating) на „bb-“, който отразява системното стабилно управление на риска и поддържането на високото качество на активите като се има предвид малкият размер обезценени кредити на банката, които в края на 2019 г. възлизат на 1,9% от кредитния портфейл, доста под средното за сектора от 9,2%. ->

Виж повече