Зона за самообслужване

Зона за самообслужване

Зоните за самообслужване предоставят възможност на нашите клиенти да осъществяват най-често използваните банкови услуги по всяко време - дори и в извън работното време на банката.

Зоните разполагат с набор от автоматизирани машини, които позволяват на клиентите да теглят и внасят суми от своите сметки, да извършват електронни плащания и да се свързват с Контактния ни център. Зоните могат да бъдат използвани както от физически лица, така и от представители на бизнеса.

Зоните за самообслужване са отворени - 24 часа и 7 дни в седмицата, като достъпът до тях се осигурява посредством банкова карта.

Повече информация и стъпки за употреба може да намерите на страниците на всяка отделна услуга.

 

 

Банкомат за внасяне и теглене

Зоните за самообслужване на ПроКредит Банк са оборудвани с банкомати за внасяне и теглене на суми в брой. На тях Вие можете по всяко време да внасяте дневните обороти на фирмата си, да захранвате личната си банкова сметка, да теглите суми в брой, да проверявате наличност или да плащате битовите си задължения.
 


Предимства:

 • Теглите суми от Вашата карта, без значение коя е банката издател;
 • Внасяте пари чрез Вашата карта, издадена от ПроКредит Банк, които се отразяват веднага по банковата Ви сметка към нея;
 • Получавате актуална информация за наличността по Вашата сметка и последните транзакции, извършени от Вас.

Стъпки за работа:

 • Поставете Вашата дебитна или кредитна карта;
 • Изберете желаната услуга от менюто и следвайте инструкциите;

*Банкоматът приема банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лв. На една операция можете да поставите не повече от 50  броя банкноти. При избор на „Добавяне на още банкноти“ можете да внесете допълнително до 40 бр. банкноти. Общо се приемат до 90 бр. банкноти на транзакция.

Адреси на зоните

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

 

 

Банкомат за теглене в евро

Тази услуга се предлага само за клиенти на ПроКредит Банк с издадени карти от банката.

Машина за внасяне

 

 

Предимства:

 • Внасяте суми в брой в лева и евро по сметки, открити в ПроКредит Банк;
 • Внасяте суми до 20 000 лева/10 000 евро;
 • Имате възможност за избор на номер на сметка и основание за внасяне;
 • Имате възможност за избор на сметка на друг титуляр.

Стъпки за работа:

 • За да внесете, използвайте Вашата дебитна или кредитна карта, издадена от ПроКредит Банк;
 • Следвайте менюто с инструкции на машината.

Адреси на зоните 

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

Сейф за внасяне

 

 

Предимства:

 • Бързо и удобно внасяте пари по Вашата сметка, открита в ПроКредит Банк;
 • Може да внасяте по-големи суми - до 50 000 лева/ 25 000 евро или равностойността в долари;

*Дневен лимит за вноски до 50 000 лева или равностойността в евро и долари. 

*За тази услуга е необходимо да имате сключен договор с банката.

Стъпки за работа:

 • Предварително опишете и опаковайте парите в предназначения за целта плик;
 • Поставете картата, сканирайте баркода на плика, отворете вратите на сейфа, поставете парите вътре и затворете;
 • Въведете вносна бележка за осчетоводяване на сумата през интернетбанкиране;

Адреси на зоните

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

 

Инкасо на фирма

Предимства:

 • Внасяте или теглите пари по/от Вашата сметка, открита в ПроКредит Банк без да посещавате офис на банката;
 • Внасяте и теглите суми в лева, евро или долари в избран от вас ден и адрес.

*За тази услуга е необходимо да имате сключен договор с банката.

 

Стъпки за работа при вноска чрез инкасо услуга:

 • Въведете вноска чрез инкасо за осчетоводяване на сумата през системата за Интернет банкиране ProB@nking;
 • Опишете и опаковайте парите в предназначения за целта плик;
 • В посочения ден ще бъдете посетени от Инкасо компания за предаване на плика.

 

Стъпки за работа при теглене чрез инкасо услуга:

 • Въведете теглене чрез инкасо за осчетоводяване на сумата през системата за Интернет банкиране ProB@nking;
 • В посочения ден ще бъде посетен от Инкасо компания за приемане на средствата.