procredit bulgarian logo

Новини

Новини
ПроКредит затвърждава пазарната си позиция с двуцифрен ръст и постига по-висока нетна печалба през 2018 година

ПроКредит затвърждава пазарната си позиция с двуцифрен ръст и постига по-висока нетна печалба през 2018 година

04.04.2019

Ръстът при кредитния портфейл беше придружен от значителни подобрения в неговото качество. Делът на необслужваните кредити през 2018 год. като част от целия кредитен портфейл намалява от 4.5% към 31.12.2017 год. до 3.1% към 31.12.2018 год. Равнището на покритие на риска за необслужваните кредити нарасна до 90.8% към отчетната дата (31 Декември 2017: 84.6%) ->

Виж повече