procredit bulgarian logo

Новини

Новини
ПроКредит Групата: Значително подобрение на резултатите за първата половина на 2021 г. при продължителен силен растеж

ПроКредит Групата: Значително подобрение на резултатите за първата половина на 2021 г. при продължителен силен растеж

13.08.2021

Франкфурт на Майн, 12 Август 2021 год. - ПроКредит Групата, която е активна предимно в Югоизточна и Източна Европа, отчита силни резултати за първата половина на 2021 г. Клиентският кредитен портфейл нарастна с 402 млн. евро или 7,7%, което отново отразява силните темпове на растеж, наблюдавани в предходни периоди (спрямо +255 млн. евро или 5,3% през първото шестмесечие на 2020 г.). Консолидирания резултат се увеличи с 68% до 36,4 млн. евро (спрямо 21,7 млн. евро през първото шестмесечие на 2020 г.), което представлява значително подобрение на възвръщаемостта на собствения капитал от 9,1% (спрямо 5,5% през първото шестмесечие на 2020 г). Въз основа на силните финансови резултати за първата половина на годината, на 23.07.2021г. Управителният съвет повиши прогнозата си за възвръщаемост на собствения капитал за финансовата 2021 г. до 8,0% - 9,5% (6,0% - 7,5% към 2020г.).  

Виж повече