procredit bulgarian logo

Новини

Новини
ПроКредит Групата завършва 2021 г. с финансови резултати над очакванията

ПроКредит Групата завършва 2021 г. с финансови резултати над очакванията

01.04.2022

Франкфурт на Майн, 24 март 2022 г. – Групата „ПроКредит“, работеща основно в Югоизточна и Източна Европа, надхвърли очакванията за финансовата 2021 г. въпреки продължаващата пандемия от COVID-19. Кредитният портфейл нарасна с 670 млн. евро или с 12.8%. Този висок ръст подчертава позиционирането на компанията като Hausbank и нейния опит в „зеленото“ кредитиране. Благодарение на по-високите приходи, строгият контрол над разходите и намаляването на рисковите разходи, консолидираният резултат се увеличи с 92% и достигна 79,6 млн. евро. С възвръщаемост на собствения капитал в размер на 9,7%, групата надхвърли прогнозата си за финансовата година в размер на 8,0 – 9,5% и постигна средносрочния си целеви показател от приблизително 10%. Въпреки войната в Украйна, ръководството също така потвърждава, че то продължава положително да оценява средносрочното развитие на групата в настоящия контекст, потвърждавайки средносрочните цели на групата.

Виж повече
През 2021 г. ПроКредит Групата отново постига ключови етапи в изпълнение на своята стратегия за устойчиво развитие

През 2021 г. ПроКредит Групата отново постига ключови етапи в изпълнение на своята стратегия за устойчиво развитие

12.04.2022

Франкфурт на Майн, 24 март 2022 г. – ПроКредит Групата, работеща основно в Югоизточна (ЮИЕ) и Източна Европа (ИE), оценява успеха на своята дейност не само по отношение на потребностите на клиентите и рентабилността, но и с оглед на въздействието, което тази дейност би могла да окаже върху обществото и околната среда. Групата се стреми постоянно да съобщава за ключови постижения и инициативи в областта на екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) в съответствие със стандартите на Глобалната отчетна инициатива (GRI). В допълнение към спазването на тези стандарти и подкрепата на Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), при изготвянето на пакета Доклад за въздействие за 2021 г. бяха взети предвид и други доброволни инициативи като Партньорството за финансови отчети за въглеродните емисии (PCAF) и Принципите за отговорно банкиране (UNEP-FI). В пакета си с доклади ПроКредит Групата очертава положителен баланс на мерките, предприети в това отношение.

Виж повече