procredit bulgarian logo

Новини

Новини
ПроКредит Банк предлага Apple Pay на клиентите си

ПроКредит Банк предлага Apple Pay на клиентите си

22.11.2022

По-безопасен, по-сигурен и надежден начин за плащане с iPhone и Apple Watch

Виж повече
Групата ПроКредит отчита устойчив финансов резултат за 9-те месеца на 2022 г.

Групата ПроКредит отчита устойчив финансов резултат за 9-те месеца на 2022 г.

25.11.2022

Франкфурт на Майн, 10 ноември 2022 г. – Групата ПроКредит, работеща основно в Югоизточна и Източна Европа, за първите девет месеца на 2022 г. е отбелязала положителен финансов резултат от 17,3 млн. евро. Това съответства на годишна възвръщаемост на собствения капитал от 2,7%. Оперативните приходи са се увеличили с 21% в сравнение с аналогичния период на миналата година, което способства за позитивното намаление на съотношението разходи-приходи с 1,7 процентни пункта до ниво от 60,7%. Резултатът продължава да бъде белязан от високи нива на провизии от 79,1 млн. евро, от които 73,1 млн. евро са заделени за украинския портфейл на групата. Като цяло резултатите на групата за 9-те месеца на 2022 г. показват добър напредък по отношение на прогнозните показатели за финансовата 2022 г. ->

Виж повече