procredit bulgarian logo

Новини

Новини
ПроКредит постига двуцифрен растеж на кредитния портфейл

ПроКредит постига двуцифрен растеж на кредитния портфейл

18.11.2018

Силният ръст на портфейла, регистриран за първите девет месеца на 2018 г., показва как всички ПроКредит банки ефективно се позиционираха като "Hausbank" за динамичните малки и средни предприятия. През изминалата финансова година развитието на кредитния портфейл в групата на ПроКредит все още бе повлияно съществено от намаляването на заемите с нисък обем за много малки предприятия. Непрекъснатото увеличение на кредитния бизнес с МСП доведе до положителни ефекти за нетния лихвен доход: през годината се наблюдаваше стабилно увеличение: от 46.6 млн. евро през първото тримесечие и 47.1 млн. евро през второто тримесечие до 48.0 млн. евро за третото тримесечие на 2018 г. ->

Виж повече