procredit bulgarian logo

Устойчивост на следващо ниво

Устойчивост на следващо ниво

Устойчивост на следващо ниво

В сърцето на прогресивното и модерно банкиране се крие стабилна система за екологично, социално и корпоративно управление (ESG), която е все по-важна част от създаването на устойчиви бизнес модели. В основата си ESG не е просто набор от политики - това е динамична рамка, ръководеща операциите на Банката за минимизиране на директния и индиректен отпечатък от нашата дейност. Чрез интегрирането на оценки на риска за околната и социална среда във всяко решение, Банката не само отговаря на световните стандарти, но също така поставя еталон за устойчиви практики. Тази система резонира с дълбокото разбиране, че финансовият успех и екологичната отговорност не са взаимно изключващи се, а всъщност са взаимосвързани.

 

Благодарение на нашата ежедневна работа и дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, ПроКредит Банк бе отличена с редица награди през 2023 г.  

 

Награди и отличия

 

ESG Awards 2023

 

През ноември Банката бе отличена на първо място в категория "Стратегия климат" на големите награди ESG Awards 2023 на PwC Bulgaria.

 

За пореден път затвърждаваме нашата отговорност и ежедневна работа за минимизиране на въглеродния отпечатък и изменението на климата, както от нашата дейност, така и от тази на клиентите ни. Вярваме, че хората са двигателят на промените и провокаторът на иновации в сектора. Те са примерът, който вдъхновява. За нас темата за околната среда и обучението на хората не са тенденция, а постоянно, непреходно отношение.

 

"Целта е да постигнем максимално висок зелен кредитен портфейл, който към текущата дата е 30% от всички активни кредити, които сме отпуснали", сподели Камелия Минева, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПроКредит Банк по време на получаване на наградата.

 

ICAP CRIF in Bulgaria  ESG Award 2023

 

ICAP CRIF in Bulgaria отбелязаха 11-годишнината си, като за първи път присъдиха награда в категория ESG. ПроКредит Банк беше единствената компания, получила рейтинг А в тази категория, по време на церемонията по награждаването True Leaders.

 

„ПроКредит Банк е развила стратегия за управление на околната среда още през 2012 г., която да отговаря на дейностите и услугите, които предлага. Банката е лидер в областта на устойчивостта и се ангажира в търсенето на нови начини да намали своя отпечатък върху околната среда. Решенията си споделяме открито и с нашите клиенти, за да спомогнем да подобрят въздействието на своя бизнес.“, сподели Светлана Йорданова, Главен Експерт Опазване на околната среда и зелени проекти.

 

Първо място в категория „Банков сектор“ в конкурса „Най-зелените компании в България“ B2B медия

 

ПроКредит Банк бе отличена с първото място в категорията „Банков сектор“ в конкурса на B2B медия „Най-зелените компании в България“. Осъзнаването на ролята на банката за развиването на екологичните и социално отговорни политики ни помага да прилагаме отговорно финансиране към нашите клиенти. Стимулираме ги да инвестират в устойчиви решения не само за техните домове, но и в бизнесите им.

 

Награда ,,Съвършенство в кръговата икономика” на Circle the Med Forum

 

ПроКредит Банк бе отличена с награда ,,Съвършенство в кръговата икономика” на международния Средиземноморски форум ”Circle The Med”, който се проведе в Атина, Гърция. Това признание отличи лидерската позиция на Банката при финансиране на устойчиви проекти, личен пример за зелени инвестиции и социално-значими практики.

 

,,За нас ESG не е само абревиатура, не е въпрос на отчет. Вярваме, че устойчивостта е нещо ясно осезаемо и практично по отношение на това, което правим. Като финансова институция ние действаме в две посоки – едната посока сме ние, нашият дом, нашите офиси, а другата посока са нашите клиенти и какви проекти финансираме или не финансираме.” - сподели г-жа Камелия Минева, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПроКредит Банк.  

 

Какви стъпки предприехме през годините, за да постигнем тези резултати ще ви разкажем в следващите редове.

 

В края на 2011 г. на групово ниво е разработена и приета Политиката по опазване на околната среда. През следващата година в ПроКредит Банк България въведохме Система за управление на околната среда, която сертифицирахме по ISO 14 001 през 2016 г. и ежегодно бива външно одитирана.

 

Закупихме първите 10 електромобила през 2015 г., а днес повече от 80% от автопарка ни се състои от електромобили (EV) и плъг-ин хибриди (PHEV). С увеличаването на електрическите автомобили, отчитаме спад на използваното гориво с над 60% за последните 6 години.

 

През 2016 г. пуснахме продукт за финансиране на електрически автомобили (Кредит ЕкоМобилност) с изключително атрактивни условия. През 2022 г. финансирахме над 10% от новорегистрираните електромобили в страната.

 

През 2018 г. инсталирахме 2 фотоволтаични централи (ФЕЦ) на покривите на своите офиси в Пловдив и София.

 

След като изминахме стъпките по узаконяване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нашите ФЕЦ решихме да споделим нашата експертиза с клиентите си като  създадохме специализиран продукт - кредит за фотоволтаична инсталация. Целта ни е да мотивираме както фирмите, така и физическите лица да инвестират в собствен ФЕЦ.

 

Вече 5 години електроенергията, която ползваме във всички наши офиси е изцяло от възобновяеми източници.

 

След множеството мерки за енергийна и ресурсна ефективност, които приложихме през годините успяхме да намалим с 60% СО2 емисиите ни от 2015 г. до 2022 г. Ежегодно успяваме да намалим с около 10% потреблението на енергия, в което влизат подобрения на техниката и оборудването в офисите. През 2020 г. централата на ПроКредит Банк България получи най-висок сертификат за въглеродно неутрална сграда – EDGE Zero Carbon и стана първата такава сграда в Европа.

 

На групово ниво имаме Кодекс на поведение, който дава важна насока за културата и начина ни на работа. Ежегодно провеждаме групови срещи за дискусия по темите от кодекса.

 

Като социално отговорна институция имаме Изключващ списък с дейности, които имат негативно въздействие за околната или социална среда и които Банката не финансира.

 

От 2021 г., в продължение на нашата политика за ограничаване вредното въздействие върху околната среда, въведохме стратегия за клиенти, произвеждащи пластмасови изделия. Подходът ни обхваща всички продукти за еднократна употреба, като целта ни е да стимулираме кръговата икономика с използване на рециклиран гранулат, както и да се постигне намаляване на отпадъка, който може да попадне в природата.

 

С цел да подкрепим и популяризираме електрическата мобилност през 2022 г. изпълнихме проект за изграждане на мрежа от 65 зарядни станции в цяла България, както и 10 в северна Гърция (около Солун). Така броят на зарядните станции изградени от нас надвиши 90.       

 

През 2023 г. продължихме с усилията си да развиваме зарядната инфраструктура за електрически автомобили, като пуснахме целеви кредит за покупка на зарядна станция.

Продуктът е достъпен както за физически, така и за юридически лица.

 

Наясно сме, че директният ни въглероден отпечатък е незначителен спрямо индиректните емисии, свързани с финансирането, поради което стимулираме зелени инвестиции при нашите клиенти: 30% от кредитния портфейл на Банката е за зелени инвестиции съгласно ясни критерии, публикувани в рамката на зелената облигация на ПроКредит групата.

 

За по-подробна информация разгледай нашия бюлетин