procredit bulgarian logo

Бизнес кредити

Бизнес кредити

 

ПроКредит Банк предлага банкови услуги за малки и средни предприятия в страната, работещи основно в сферата на производството, услуги, търговията и земеделието.

Бизнес кредитите, които отпускаме, едновременно се основават, както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. Този отговорен подход ни позволява да градим дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти, изградени на базата на взаимно доверие.

Ние се стремим да познаваме нашите клиенти и техните финансови нужди. В съответствие с това, за връзката с Вас и обслужването Ви отговаря точно определен експерт, който познава в детайли Вашия бизнес и предизвикателствата, пред които се изправяте. Така експертът може да Ви предложи финансови услуги, съобразени с Вашите нужди.

ПроКредит Банк предлага гъвкави кредитни решения в зависимост от спецификите на Вашия бизнес и Вашите бъдещи планове. Ако се нуждаете от оборотни средства или финансиране на конкретна инвестиция, ако искате да можете да избирате между погасяване на равни или сезонни вноски, Експертите Връзки с клиенти ще Ви препоръчат най-подходящото за Вас решение и ще изготвят индивидуален погасителен план.

 

Кредит на вноски

Усвояването на кредита е еднократно, а погасяването става съгласно план.

Овърдрафт и кредитна линия 

При периодична нужда от оборотни средства можете да се възползвате от кредитните ни продукти Овърдрафт или Кредитна Линия.

Рамково споразумение

При сключването на дългосрочен рамков договор, ние ще определим лимит, който можете да ползвате под формата на различни кредитни продукти в рамките на до 120 месеца.

Kредити по Европейски програми

Кредитите по европейски програми имат за цел да предоставят на малките и средни предприятия по-лесен достъп до финансиране, за да повишат конкурентоспособността си на пазара.

Кредити за земеделски производители

Наясно сме, че селскостопанската работа изисква специален подход, съобразен със сроковете и сезонността на бизнеса.

Кредити Зелена инвестиция

Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средните предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес.

Кредит ЕкоМобилност

Ние в ПроКредит Банк считаме, че природата е инвестицията, която си заслужава. По тази причина насърчаваме всички мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Кредит за фотоволтаична инсталация

ПроКредит Банк предоставя възможност за финансиране на фотоволтаична централа, с която да спестите отделянето на въглеродни емисии, както и да намалите разходите си за електроенергия.

Кредит за покупка на зарядна станция

ПроКредит Банк предлага финансиране за закупуване на зарядна станция за електрически автомобили. Открийте с нас предимствата на електромобилността, най-устойчивата и екологична опция за мобилност. Научете повече за нашите опции за финансиране на зарядни станции!

Нашите кредитни решения са ориентирани към всички малки и средни предприятия в сферата на производството, търговията и услугите. Ако Вашият бизнес се нуждае от финансова подкрепа, а Вие - от изчерпателна консултация, очакваме Ви в ПроКредит Банк.

Нашите експерти Връзки с клиенти са готови да отговарят на всички Ваши въпроси, свързани с финансиране на Вашия бизнес. Те ще се постараят да разберат спецификите на дейността, с която се занимавате, така че да Ви предложат най-подходящото кредитно решение. 

ПроКредит Банк предлага:

 • Разнообразни финансови решения и пълен набор банкови услуги;
 • Индивидуална и изчерпателна консултация;
 • Дългосрочно сътрудничество и коректни взаимоотношения;
 • Надеждно банково обслужване.

Условия

Видове кредит

 

Пазарен опит на кредитоискателя

 не по-малко от 12 месеца

Недопустими дейности за финансиране

 Списък

Срок на кредита

 • до 36 месеца за оборотни средства на вноски
 • до 60 месеца за овърдрафт и кредитна линия
 • до 180 месеца за инвестиции

Гратисен период

до 6 месеца

Лихви и такси

съгласно Лихвен бюлетин и  Тарифа на банката

 

Обезпечения

 Залог на движими вещи:

 • Транспортни средства
 • Търговско и производствено оборудване
 • Субсидии

Ипотека върху недвижим имот:

 • Жилищни сгради
 • Административни, търговски, производствени и складови площи
 • Земеделска земя, урегулиран поземлен имот