procredit bulgarian logo

Кредит за фотоволтаична инсталация

 

ПроКредит Банк предлага финансиране на фотоволтаични централи (ФЕЦ) за:

  • собствено ползване на електричеството,
  • собствено ползване и продажба на излишъка
  • изцяло продажба на електричеството*.

Нашето предложение е:

  • Срок на кредита до 7 години
  • Гратисен период до 4 месеца
  • Сума на кредита до 1 милион евро
  • До 100% финансиране на инвестицията
  • Плаващ лихвен процент минимум 3,95%

*В зависимост от мащаба на Вашия проект и бизнес, ФЕЦ за продажба на тока може да се разглежда като „Проектно финансиране“ (погледнете съответния раздел)

Забележка: ПроКредит Банк следи обстановката с обвиненията за принудителен труд с уйгурите в региона Синдзян, Китай. По тази причина текущо сме ограничили работата с определени производители на фотоволтаични панели и това ще бъде коментирано с Вас по време на обсъждане на проекта Ви.

ПроКредит Банк има развити партньорства с изпълнителни на фотоволтаични централи в различни части на България. Фирмите ще Ви съдействат за: извършването на първоначален документален преглед на инвестицията, изготвяне на оферта, посещение на място, подготвяне на документи за различни институции, монтаж и пуск на централата и последващия й мониторинг.

Партньорите, с които работим са определени отделно за региони Северозападен, Североизточен, Централен, Югоизточен, Югозападен:

Регион

Фирма

Уебсайт

Контакти

Централен

Соларити БГ ООД

https://solaritybg.com/

office@solaritybg.com

+359 32 511 564

Северозападен

ВВТ Инженеринг ЕООД

https://vvt.bg/

office@vvt.bg

+359 876 222 686

Североизточен

СОЛАР ДЖИ ПАУЪР ЕООД

https://www.solargpower.com/

solargpower.eood@gmail.com

+359 892 055 695 и

+359 898 690 308

П И Н КОНСУЛТ ЕООД

http://www.pinconsult.eu/

pinvarna@gmail.com

+359 885 110 366

Югоизточен

СОЛАР СЪРВИС ООД

https://sol-service.com/

оffice@sol-service.com

+359 886 896 726

Югозападен

ВВТ Инженеринг ЕООД

https://vvt.bg/

office@vvt.bg

+359 876 222 686

Цените на инсталациите се дефинират индивидуално според обекта, сложността на инсталацията и размера на централата. Пример: за 100 киловата фотоволтаична инсталация монтирана на покрив, очакваната цена на инвестицията е между 66 500 и 73 000 евро без ДДС.

При проектно финансиране, условията на пазарна несигурност относно дългосрочните цени на изкупува ток от ФЕЦ, оказват съществено влияние при уточняване на параметрите на кредита. За такива проекти, моля да се свържете с нас с подготвен бизнес проект и информация за етапа на получените разрешителни.

В процеса на разглеждане на проекта и изграждането на централата, част от задължителните документи са:

1. Становище за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС (министерство на околната среда и водите или Регионална инспекция по околната среда и водите)

2. Технически проект на инсталацията с включително всички видове оборудване, които ще се използват; срокове за изпълнение на основните дейности

3. Договор за изграждане на инсталацията - Engineering, procurement, and construction EPC договор (от EPC компания)

4. Оценка на производството – техническо проучване

5. Становище за присъединяване към електропреносната мрежа (Електроразпределителното дружество по район, или Електроенергиен системен оператор)

6. Договор за собственост на земята