procredit bulgarian logo

Кредит ЕкоМобилност

 

Защо да инвестирате?

Предимства на електрическия автомобил:

  • ниска еко такса, без годишен местен данък на автомобила
  • безплатно паркиране в синя и зелена зона
  • средният пробег с едно зареждане е 280 км за нови електромобили от среден ценови клас до 35 000 евро и с мощност на батерията 45 kWh
  • без въглеродни емисии при движение
  • стандартно зареждане на батерията - между 4 - 8 часа, на бърза зарядна станция - между 20 - 40 минути
  • по-ниски разходи за сервизно обслужване от конвенционален автомобил

Предимства при покупката с банков кредит сравнено с лизинг за електромобил:

  • придобиване на собственост върху актива – без нужда за пълномощно от собственика
  • свободен избор на застрахователно дружество
  • еднократно прехвърляне на собствеността на актива
  • може да включите във финансирането покупката и изграждането на зарядна станция за електромобил. Ако решите да отложите инвестицията в зарядна станция, предлагаме отделен специализиран кредит за финансиране на зарядна станция

 

Кредит ЕкоМобилност позволява и финансиране на употребяван електромобил, който е с първа регистрация преди по-малко от 3 години и е с по-малко от 50 000 изминати километра.

Инвестицията е подходяща както за частни лица, така също и за различни видове бизнес.

За Юридически лица 

Кредитополучатели
юридически лица, лица упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски производители
Сума
до 100% от стойността на закупуваните автомобили
Валута на кредита
лева или евро
Срок на кредита
от 6 месеца до 7 години
Такси по кредитната сделка
Лихвен процент
 Плаващ лихвен процент минимум 3,95 %
Обезпечение
• Залог на транспортното средство, цел на кредита
• Съдлъжник или друго обезпечение по преценка на Банката