Банкирането не е песен,
но ще е с песен!

Банкирането не е песен,
но ще е с песен!