procredit bulgarian logo

Уведомления

Уведомления
Промяна в Тарифата за Юридически лица считано от 19.07.2022 г.

Промяна в Тарифата за Юридически лица считано от 19.07.2022 г.

12.07.2022

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 19.07.2022 г. влизат в сила следните промени ->

Виж повече
BG  B-trust Mobile - управлявате средствата си още по-лесно, сигурно и удобно

BG B-trust Mobile - управлявате средствата си още по-лесно, сигурно и удобно

14.07.2022

Уважаеми клиенти, За да бъде управлението на Вашите финанси още по-удобно и сигурно, имаме удоволствието да Ви представим B-trust Mobile. ->

Виж повече
Промени в Тарифите за физически и юридически лица

Промени в Тарифите за физически и юридически лица

25.07.2022

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифите за физически и юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД, които влизат в сила считано от 25.07.2022 г. Тарифа за юридически лица: I. Сметки 1. Депозитна сметка: • Такса при нарушаване срока на депозит - 0,00% годишно върху цялата сума за дните от откриване / подновяване; 2. Други: • Такса за съхранение на парични средства с общо дневно салдо по разплащателни и FlexSave сметки – 0,00% годишно. Тарифа за физически лица: I. Други услуги: • Такса за съхранение на парични средства с общо дневно салдо по разплащателни и FlexSave сметки – 0,00% годишно. Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70. С уважение, ПроКредит Банк (България) ЕАД

Виж повече
Changes in the Price Lists for Legal Entities and Private Individuals

Changes in the Price Lists for Legal Entities and Private Individuals

25.07.2022

Dear clients, We would like to inform you about the following changes in the Price Lists for Legal Entities and Private Individuals of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD that are coming into force as of 25/07/2022: Price Lists for Legal Entities I. Accounts 1. Deposit account: • Fee for breach of a term deposit - 0.00% per annum on the entire amount for the days from opening/renewal; 2. Other: • Fee for storage of funds on current and FlexSave accounts – 0.00% per annum. Price Lists for Private Individuals I. Other services • Fee for storage of funds on current and FlexSave accounts – 0.00% per annum. For more information you could contact us at *7000 or 0700 1 70 70. Sincerely, ProCredit Bank (Bulgaria) EAD

Виж повече