procredit bulgarian logo

Контакти

Ние сме ангажирани да предоставяме прозрачни банкови услуги.

В тази връзка, в случай че имате въпрос или бихте искали да направите коментар, моля не се колебайте да се свържете с нас като използвате поща, имейл, телефон или лично посетите удобен за Вас офис на банката.

Адрес

Централно управление

ПроКредит Банк (България) ЕАД

гр. София, 1303 

бул. Тодор Александров 26

тел.: 0 700 1 70 70 или *7000    

Достъпът от чужбина се осъществява чрез набиране на международния код на България + 359 и след това 700 1 70 70 или 2 813 5100.

факс: (02) 813 51 09

E-mail: contact@procreditbank.bg  

 

Посочените контакти можете да използвате и за подаване на сигнал/жалба. Всеки сигнал/жалба се разглежда обективно от страна на банката в срок от 15 работни дни. Отговорът се изпраща в рамките на посочения срок чрез електронна поща или по изрично указания от Вас начин.


Указания за подаване на жалби 

В случай че запитването/ коментарът/ сигналът/ жалбата Ви не съдържат идентифициращи данни, то те не биха могли да бъдат обработени коректно, което възпрепятства възможността за предоставяне на отговор.

Банката обработва личните данни при спазване изискванията на ЗЗЛД като не разкрива същите на трети лица, освен в случаите на реализиране на свои законни права и/или при изпълнение на свои задължения по закон. Правото на достъп до лични данни, в това число корекцията им, се реализира посредством подаване на молба в офис на банката.