procredit bulgarian logo

„Мотивацията, да работя тук, са хората.“

„Мотивацията, да работя тук, са хората.“

„Мотивацията, да работя тук, са хората.“

„Започнах работа като преподавател по английски език в ПроКредит Банк. Това, което ме впечатли и мотивира да остана тук, са хората. Вече седем години съм част от отдел „Човешки ресурси“.“ - Цветана Чолакова, Главен експерт Човешки ресурси.1. Kак се променя подборът на кандидатите и изискванията към тях през годините?Демографските процеси в България, ковид пандемията, както и силната дигитализация много промениха пазара на труда през последните няколко години.
При наемане на нови служители възнаграждението, както и работната атмосфера си запазват приоритетното място като стимул за избор на работодател, но заедно с тях все по-често се обръща внимание и на допълнителните нематериални придобивки – например продължителността на платения отпуск, възможността за хоум офис, допълнително здравно осигуряване, обучения в компанията и др.

В момента пазарът на труда е доминиран от кандидата. Важно е работодателят да вземе в предвид неговите искания, за да се постигне дългосрочност и ефективност в отношенията.


2. Кое е различното на това да работиш в ПроКредит Банк?ППроКредит Банк е международна банкова институция, която е представена в цяла Югоизточна Европа, Германия и Еквадор. Общуването и обмяната на опит в тази мултикултурна среда стимулира хората да излязат извън зоната си на комфорт, да разгърнат потенциала си и да учат чрез работата си всеки ден.
Банката осигурява детайлно въвеждащо обучение с продължителност шест месеца. То представя отблизо ценностите на институцията и предоставя необходимите знания и умения за равен старт в кариерата на всеки кандидат, независимо какво е завършил.
Банката развива и собствена обучителна академия във Фюрт, Германия, където също се организират широк спектър стандартни и специализирани обучения. В тази академия се обучава и ръководния екип на ПроКредит, който е изграден само чрез вътрешен подбор.3. Какъв е профилът на идеалният кандидат за компанията?Идеален е този кандидат, който знае, че има какво да учи и иска непрекъснато да обогатява себе си и да се развива.
В първото си интервю кандидатите са притеснени и не знаят какво да очакват като въпроси, но обикновено в разговора винаги си проличава емоционалната интелигентност на човека, добрите обноски и общата култура. Добро впечатление прави предварителната подготовка относно институцията и работното място, за което се кандидатства.
Ако трябва да уточня и конкретно умение, бих казала, че е важно кандидатите да владеят английски език на добро ниво, тъй като той е основен за комуникация в Банката и всички обучения се осъществяват на него.


4. Колко време е необходимо на един нов служител, за да се почувства на правилното място след стартиране на работа ?Новите кандидати споделят, че топлият прием в Банката, ги кара да се чувстват част от екипа още от самото начало. Стабилността на компанията, високата професионална подготовка на хората ни, умението да споделят знания и опит, интересните казуси – всичко това стимулира новите кандидати да навлязат бързо в работния процес.