procredit bulgarian logo

Кредитът, който всички теглим от планетата

Кредитът, който всички теглим от планетата

Кредитът, който всички теглим от планетата

Представете си, че отивате на космически кораб и трябва да го заредите с ресурси, които ще са ви необходими за цялото пътуване. Няма да ви е приятно те да свършат преди края на пътуването, нали?

 

Всъщност този космически кораб е нашата планета, която създава ресурсите, които са ни необходими, за да живеем – кислород, полезни изкопаеми, растителност и животински свят. За съжаление, ние изразходваме ресурсите произведени за 1 година много преди края ѝ. И така от 1970-а.

 

Денят, в който човечеството изчерпва ресурсите на планетата за цяла година, е известен като „Ден на екологичния дълг“. След този ден, всички ние живеем „на кредит“ към Земята. През 2023 г., Световната мрежа за екологичен отпечатък изчислява, че този ден е 2 август.

 

Какво точно значи това? От този ден насетне до края на годината си взимаме от полагащото се за следващите години, претоварвайки природните системи. Ще бъдем в екологичен дефицит, който рискува да доведе до почвена ерозия, опустиняване, постепенно намалена производителност на обработваемите земи, изчезване на животински видове, колапс на риболовната индустрия и повишена концентрация на въглероден диоксид във въздуха. Следователно, това ще доведе до по-ниско качество на живот за всички нас и децата ни.

 

Разбира се, никой не желае това негативно влияние да продължава. Има какво да направим, за да забавим този процес. Ето няколко примера как можем да облекчим изразходването на ресурси:

 

     ● Да се придвижваме пеша, с велосипед или публичен транспорт възможно най-много
     ● Да пътуваме със споделени превозни средства
     ● Ако ежедневно пътуваме много - да използваме електрически автомобил
     ● Да ограничим пазаруването на ненужни продукти
     ● Да ограничим разхищението на храна до минимум, пазарувайки с мярка
     ● Да рециклираме, защото всеки отпадък е суровина за друг продукт
     ● Да купуваме непреработена храна, по възможност от местни производители и в сезонност
     ● Да ограничим използването на еднократна пластмаса, която винаги води до замърсяване
     ● Да използваме електрическите уреди съзнателно и съответно по-пестеливо

 
А искаш ли да разбереш кога е твоят личен „Ден на екологичния дълг“? Можеш да изчислиш твоето влияние върху околната среда и потреблението ти на земните ресурси като направиш бърз тест в калкулатора за екологичен отпечатък. Той ще ти покаже колко планети биха ни били нужди, ако всички хора имат твоя начин на живот.

 

Освен индивидуалните промени, които всеки един от нас може да направи, е важно и компаниите да действат в посока към по-устойчива политика и бизнес модели, които щадят околната среда. Затова, в ПроКредит Банк сме установили практики, с които да правим стъпки към по-чиста природа. Сред тях са:

 

     ● Ефективни системи за охлаждане и отопление, комбинирани с цялостна система за управление на сградата
     ● Използване на фотоволтаични системи в част от офисите ни
     ● Дигитализиране на процеси и съответно намалено потребление на хартия
     ● Използване на служебни електромобили за ежедневно пътуване по срещи с клиенти 

 

Освен чрез нашия личен пример, в ПроКредит Банк стимулираме устойчивостта и чрез клиентите, които финансираме. Създадохме продукти с преференциални условия за „Зелени инвестиции“ и насърчаваме клиентите ни да се обръщат към технологии, които са щадящи към природата.  Управляваме риска за околната среда при кредитиране чрез изключващия ни списък, който се състои от дейности, които ПроКредит Банк не финансира.

 

В крайна сметка, дори и най-малките промени имат значение, когато ги правим колективно. Осъзнатото ни потребление и комуникирането на проблема за прекомерната консумация с близките ни са стъпките, с които може като индивиди да дадем пример, и които не ни струват много, а имат голямо влияние. Сега е моментът да направим крачка към по-устойчиво настояще, за да имаме по-добро бъдеще.