procredit bulgarian logo

Финанси с мисия: Oтговорно банкиране за по-зелена планета

Финанси с мисия: Oтговорно банкиране за по-зелена планета

Финанси с мисия: Oтговорно банкиране за по-зелена планета

Кои инициативи на ПроКредит Банк я правят „зелена банка“?

 

Макар да се ангажираме с различни инициативи през годините, със сигурност бизнес моделът ни е това, което прави банката подкрепяща устойчиво развитие на бизнесите в България. Под устойчиво включваме въздействието върху околната и социалната среда, освен стабилни финансови резултати и организация на работа. Този подход може накратко да бъде наречен и като „зелен“, но не трябва да забравяме, че включва и социалния елемент.

Фактът, че още от 2011 г. имаме специализиран отдел по Опазване на околната среда и зелени проекти, показва фокуса ни и ресурсите, които сме готови да отделим в тази насока. Текущо в отдела сме 5 човека, двама от които инженери, за да могат да ни подкрепят с по-задълбочените и комплексни оценки и решения, които взимаме.

Отличителен е също така подходът, чрез който стимулираме технологичните решения, които предлагаме на нашите клиенти. Първо, ние сами опознаваме инвестицията и процеса по нейното реализиране. Закупихме електромобили за нуждите на банката преди да създадем специализирания ни кредит за електромобили през 2016 г. Изградихме фотоволтаични инсталации върху офисите ни, преди да създадем кредит за целта през 2019 г. Преминахме към изцяло дигитални процеси вътре в банката през 2014 г. и към нашите клиенти в следващите години. По наша инициатива и инвестиция, изградихме над 100 зарядни станции в България и около Солун в Гърция. С това допълваме посланието ни, че електромобилите имат място в нашето ежедневие и по нашите пътища.

 

Кои са насоките в политиките на банката, свързани с опазването на околната среда и климата?

 

Като банка, нашата цел е да дадем сигурност на хората, съхраняващи средства при нас. Но също така искаме да знаят, че средствата им няма да се използват за финансиране на дейности, които те не одобряват. И тук идва ролята ни да стимулираме инвестиции, които са благоприятни за околната среда и да спираме такива, които имат негативно влияние.

Оттук ясно можем да си обясним и подхода на банката – имаме Изключващ списък за дейности, които не финансираме. Задължително посещаваме бизнес клиентите ни и  правим оценка за влиянието им върху околната и социална среда на база методология, разработена съвместно с немски консултанти. Освен това създаваме продукти с преференциални условия, които са целенасочени за инвестиции в енергийно ефективни, природосъобразни и възобновяеми технологии и практики.

За да можем да консултираме всеки клиент според неговите нужди, ангажираме служителите ни до експертно ниво с обучения за зелени инвестиции, минимум 2 пъти годишно, от 2012 г. насам. Следим пазара и често сме подготвени по дадени теми преди те да станат широко дискутирани. Например, създадохме комплексно решение за инвестиция във фотоволтаични инсталации още през 2019 г., преди проблемите с достъпа до енергийни ресурси. Текущо подготвяме решения за нашите клиенти, които ще бъдат индиректно засегнати след 2024 г. от нови европейски регулации, свързани с отчетност на въглеродните емисии от дейността им.

 

По какви критерии оценявате проектите, за да отговарят на екологичните стандарти?

 

Разработихме методологията ни за оценка на това кои инвестиции са енергийно ефективни, природосъобразни и/или част от възобновяеми енергийни източници още през 2012 г. с помощта на външни консултанти. Ежегодно преразглеждаме критериите и ги съобразяваме с развитието на пазара. Основните критерии за зеления портфейл на банката са публикувани в зелената облигация, емитирана от ПроКредит Холдинг. Към момента този портфейл е 30% от всички инвестиционни кредити, които сме отпуснали.

Откакто започна да съществува документа Европейска Таксономия, показваща кои инвестиции се считат за устойчиви, започнахме да приравняваме нашите критерии с тези от Таксономията. Този документ обаче, е насочен към големи индустрии и към момента не може да обхване богатия набор от производствени машини, използвани от малкия и среден бизнес - нашите основни клиенти. Поради това все още поддържаме и актуализираме нашите критерии, които в основата си изискват инвестицията да е минимум 20% по-енергийно ефективна от средното за пазара.

Разбира се, не само бизнесите правят инвестиции, поради което и физическите лица са част от аудиторията, с която говорим за екологични решения – използване на електромобили, инвестиция във фотоволтаични инсталации, изолация на дома и високо енергийно ефективни къщи и апартаменти. Клиентите ни могат да се възползват от преференциални условия, когато покрият критериите за зелена инвестиция.