procredit bulgarian logo

Да градиш кариера в сферата на финансите

Да градиш кариера в сферата на финансите

Да градиш кариера в сферата на финансите

Сферата на финансите е един от най-предизвикателните и динамични сегменти на бизнеса както у нас, така и по света. Да бъдеш част от банковия свят означава комуникацията да е второто ти Аз, а работата в екип да ти доставя удоволствие, споделя Афродита Миланова, мениджър на един от екипите на ПроКредит Банк в София. Тя завършва специалност „Банково дело“. През януари 2004 г. се присъединява към екипа на ПроКредит Банк, част от който е до днес. В своята кариера преминава през почти всички клиентски позиции, докато достигне тази на мениджър. Кои са качествата, които трябва да притежава един банков служител, как се изграждат те и защо ПроКредит Банк сама обучава своите нови попълнения - разказва Афродита.Като дългогодишен банков служител какъв е анализът ви за сегашната ситуация на пазара на труда? Как е възможно да имаме забавяне в икономическия растеж и в същото време толкова ниска безработица?


ПроКредит Банк е партньор на малкия и средния бизнес, което ни помага да познаваме добре различните сектори на икономиката. Предприетите от ЕС мерки за овладяване на инфлацията вече имат реално отражение и върху българската икономика, която по последни данни все повече се забавя. В същото време безработицата в страната продължава да е на рекордно ниски нива – около 5%, като за 2023 г. прогнозата е това число да се запази. В градовете, особено в София, където присъстват големи международни компании, осезаемо се усещат затруднения с подбора на персонал, тъй като конкуренцията между работодателите е голяма. Именно заради това за нас в ПроКредит Банк обучението и развитието на служителите в екипа са приоритет още от самото ни създаване. Всеки един кандидат преминава през различни обучения, за да бъде достатъчно подготвен и компетентен в динамичния свят на финансите. Ние предоставяме ценни знания и опит на новонаетите колеги – научаваме ги да мислят от страната на бизнеса, да го разбират и да подхождат по правилния начин спрямо конкретната ситуация.Според вас как се променят подборът на кандидатите и изискванията към тях през последните години?


Една от основните промени се корени в това, че бизнесът започна сам да подготвя качествени кадри в своята сфера. Ние в ПроКредит Банк залагаме на бизнес модел, в който на първо място сме партньори с нашите клиенти, поради което се запознаваме с техния бизнес от първо лице. Тази така наречена „добавена стойност“, която предлагаме, заложи и една нова палитра от качества, които нашият екип трябва да притежава. Днес едни от най-важните изисквания се оказаха качествените показатели – каква е ценностната система на един кандидат, какво е желанието му за надграждане и дали умее да работи в екип. Добрата комуникация и богатата обща култура също са сериозни предимства, които ценим високо в нашата сфера на работа.А как се променят изискванията на самите кандидати?


Изненадана съм положително, че кандидатите, които идват на интервю, много по-осъзнато се интересуват от това кой е техният работодател. Да, те се интересуват и от естеството на работа, разбира се, но това са все по-малка част от техните въпроси. Основно е това кои сме ние, кой стои зад нас, какви са нашите ценности. Те търсят сериозен и отговорен работодател, място и екип, където да получат комбинацията от професионално развитие и среда, която споделя ценностите им. От една страна, липсват кадри, но от друга страна, кандидатите, които идват на интервю, са изключително амбициозни и умни. Провеждането на обучения както онлайн, така и в реална среда преди по-скоро отказваше кандидатите, а днес напълно ги мотивира. Те харесват това, че ние сме до тях в процеса на обучението, което определено приемам като промяна в много добра посока!Какви са отличителните характеристики на новонаетите сега?


При нас кандидатстват предимно млади хора, любознателни и търсещи. Може би е любопитно, че се срещаме с все повече студенти, решили да се присъединят към нашата стажантска програма, докато продължават образованието си. По този начин те се запознават с работната среда в банката, а и ние се запознаваме с тях, разбира се. Забелязали сме, че със служителите от стажантските ни програми изграждаме устойчиви и дългосрочни работни взаимоотношения.Как преминава професионалният път на един новонает служител в ПроКредит Банк?


Важна част, която е в основата на професионалния път на всеки един нов колега, са въвеждащите обучения. ПроКредит Банк инвестира усилено както в личното, така и в професионалното развитие на всички служители. Обученията включват широка гама от теоретични и практически модули – от специфични финансови и банкови теми до етика например. Важно е да спомена, че част от тези обучения се провеждат в чужбина, тъй като това провокира кандидатите до известна степен и ги изважда от познатата им зона. После постепенно новонаетите колеги биват въвлечени в процеса, като им помагаме да видят реалната среда, в която ще работят. И малко по малко започват да участват активно в сферата, за която са били наети. Разбира се, с нашата подкрепа през целия им професионален път.И като за финал да се върнем към вашата мотивация в професионален план. Какво ви задържа толкова години в ПроКредит Банк?


Работя и се развивам в сфера, която съзнателно избрах – това учих и това работя в последните повече от 20 години. Харесва ми, че постоянно получавам нови предизвикателства и различни отговорности, които ме изграждат лично и професионално. Работя в една изключително здравословна среда, в която всички колеги се подкрепяме, а и работата с млади хора ме амбицира изключително много. Обичам ПроКредит Банк и обичам работата си! Кратко и ясно – това е истинският отговор!