procredit bulgarian logo

Четири мита за жилищното кредитиране

Четири мита за жилищното кредитиране

Четири мита за жилищното кредитиране

Докато #БанкирамеСПесен с ПроКредит Банк, разбиваме 4 мита за жилищните кредити, които ни карат едновременно да сме доволни, че съществува тази банкова услуга, но и да се страхуваме предвид дългия ѝ срок.

Оказва се, че услугата не е нито толкова трудна, нито толкова сложна. Зара, Мая и Деси от ПроКредит Банк разказват защо.

Трудно ли се тегли жилищен кредит?

Зара: За различните клиенти "трудно" е различно нещо. За едни е трудно да изчакат жилищния си кредит повече от 2 седмици, за други - да съберат нужните документи, за трети - да отделят време за разговор с банката. Ние в ПроКредит Банк се стараем да направим лесно тегленето на жилищен кредит, независимо с кого работим. Казват за нас, че сме "клиентски ориентирана банка", ще рече - гъвкави, емпатични, бързи.

 

Деси: Действително, в ПроКредит Банк жилищен кредит може да се изтегли и за 2 седмици. Договорът е само 3 страници, а документите за кандидатстване са сведени до минимум и освен това могат да бъдат подадени онлайн. Във всяка имотна сделка предлагаме консултация с наш юрист, който остава на разположение и често е връзката с продавача на имота.

 

Мая: Нека добавя, че молбата за жилищен кредит в ПроКредит Банк се приема не на гише, а от експерт "Жилищно кредитиране". Той върши цялата работа по кандидатстването вместо клиента, спестявайки му време и комуникация с други банкови служители, с различните страни по сделката, но най-вече — през цялото време защитавайки интереса му.

 

 

Десислава Чочева, Експерт Жилищно кредитиране в ПроКредит Банк: "Договорът за жилищен кредит в ПроКредит е само три страници. Документите за кандидатстване са сведени до минимум."

 

Мит ли е, че банките ни спестяват важна информация за жилищните кредити?

Зара: Понякога условията на банките за жилищни кредити са прекалено привлекателни, а клиентите в стремежа си да приключат по-бързо сделката и под влиянието на емоцията от покупката не обръщат внимание на всички детайли, а всъщност те са много важни.

Условията за кредит трябва да се разглеждат цялостно и да обърнат внимание какво се включва в т.нар. годишен процент на разходите (ГПР). Защото рекламираната лихва е само част от него. А ГПР е най-точният показател за реалната цена на кредита.

 

Мая: ГПР съдържа в себе си освен лихвата по кредита и всички дължими такси и комисионни. При жилищния кредит това например са такса за разглеждане на искане, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка на имот, за правно становище, застраховката по кредита, месечна такса за обслужване на сметката и други, ако банката има.

 

Деси: В ПроКредит Банк няма скрити параметри на сделката, нито невидими условия. Не се заплащат излишни разходи - застраховка живот например. Застрахован е само бъдещият дом, при това в полза на клиента. Малко хора знаят, че в нашата банка имуществената застраховка покрива всяка щета, възникнала до изплащането на жилището.

 

 

Светлозара Сиракова - Матеева, Ръководител отдел Физически лица в ПроКредит Банк: "В ПроКредит Банк сме финансов партньор и търсим цялостни решения заедно с клиентите във всяка ситуация."

 

Нека допълня въпроса си - възможно ли е банките да променят лихвения процент без знанието на клиента?

Зара: Кратко казано - отговорът е "не". Банковият пазар е силно регулиран и всички банки са длъжни да променят условията по жилищен кредит само със съгласието на клиента.

Лихвата по кредита е цената на ресурса, която клиентите плащат на банката. Лихвата може да бъде фиксирана или плаваща. Какво ще рече това? Фиксираният процент е точна стойност и обикновено се залага за определен

средносрочен период (3-5 години), който осигурява предвидимост и за двете страни.

Плаващият лихвен процент - самото име показва, че при него са възможни вариации - той се формира от променлив компонент и твърда надбавка. "Плаващ" е, защото са възможни изменения в променливия индекс, като важното е да е формиран при ясна и прозрачна методология.

Още с договарянето на условията за получаване на кредит, клиентът трябва да реши кой тип лихва предпочита и това се залага в договора. Тук е важна прозрачността в услугата, за да е ясно при какви условия е възможна промяна в индексите.

 

Мая: Дълго време плаващите лихвени проценти бяха предпочитани, тъй като осигуряваха финансово по-изгодни условия за потребителите. Фиксираните лихвени проценти дават предвидимост. Фиксираната лихва се търси в ситуации на икономическа несигурност като моментната, защото позволява прогнозиране и планиране на месечния разход по кредита.

 

И все пак - всеки ли може да изтегли жилищен кредит?

Зара: ПроКредит Банк няма ограничения кой ще кандидатства за жилищен кредит, нито какъв имот е избрал. Услугата е достъпна за всеки, но преди да отпуснем финансирането, се уверяваме във възможността на клиента да го изплати в дългосрочен план.

Ние сме финансов партньор и търсим цялостни решения заедно с клиентите във всяка ситуация. Помагаме им да решат казусите със самоучастие при сделката, последващ ремонт и обзавеждане.

 

Мая: Допълвам, че имотите, които кредитираме, могат да бъдат имот в строеж, който купувате от строител (инвеститор), имот със собственик, и ипотекиран имот със собственик - също съвсем стандартна сделка.

 

Деси: За да улесним процеса не изискваме допълнително обезпечение по кредита, затова и в нашия случай той е "жилищен", а не "ипотечен".

 

 

Мая Йелисавчич, Експерт Жилищно кредитиране в ПроКредит Банк: "Имотите, които кредитираме, могат да бъдат имот в строеж, който купувате от строител (инвеститор), имот със собственик, и ипотекиран имот със собственик - също съвсем стандартна сделка."

 

Накрая, мит ли е, че е по-добре да живеем под наем, отколкото да си купим жилище?

Деси: Няма правилен или грешен отговор, няма добро или лошо решение. Всеки открива сам отговора на този въпрос според личните и семейни приоритети и ситуацията, в която се намира.

Някои клиенти предпочитат да инвестират в собственото си образование или в това на децата си, други в жилище, трети - и в двете. Не може да се отговори еднозначно. Важното е всеки да се чувства спокоен и удовлетворен от решението, което е взел, да гледа на финансирането като нова възможност, а не като на ограничение.

Сподели статията

Свържете се с нас