procredit bulgarian logo

Банки партньори

Банки партньори
Име на институцията Кратка информация Адрес на централата
ProCredit Bank Albania Основана през м. октомври 1998 г. “Dritan Hoxha”. Nd. 92, H.15,
Njësia Bashkiake Nr. 11, Tirana, P.O. Box 2395

Tel.:+ 355 4 2 389 300
Fax:+355 4 22 33 918
info@procreditbank.com.al
http://www.procreditbank.com.al
ProCredit Bank Bosnia and Herzegovina Основана през м. октомври 1997 г. Franca Lehara bb , 71000 Sarajevo
Tel.:+387 33 250 950
Fax:+387 33 250 971
info@procreditbank.ba
http://www.procreditbank.ba
ProCredit Bank Georgia Основана през м. май 1999 г. 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi
Tel.:+995 32 220 2222 
Fax:+995 32 220 2223
info@procreditbank.ge
http://www.procreditbank.ge
ProCredit Bank Germany Основа през 2012
Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69 719129-0
Fax: +49 (0)69 719129-299
ProCredit Bank Kosovo Основана през м. януари 2000 г. “Mother Tereze” Boulevard No. 16, 10 1000 Prishtina
Tel.:+381 38 555 777
Fax:+381 38 248 777
info@procreditbank-kos.com
http://www.procreditbank-kos.com
ProCredit Bank North Macedonia Основана през м. юли 2003 г. Bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje
Tel.:+389 2 321 99 00
Fax:+389 2 321 99 01
info@procreditbank.com.mk
http://www.procreditbank.com.mk
ProCredit Bank Moldova Основана през м. декември 2007 г. 65 Stefan cel Mare Ave., Off. 901; Chisinau, MD-2001
Tel.:+373 22 836 555
office@procreditbank.md
http://www.procreditbank.md
ProCredit Bank Romania Основана през м. май 2002 г. 62–64 Buzesti St., Sector 1, 
011017 Bucharest

Tel.:+40 21 201 6000
Fax:+40 21 305 5663
headoffice@procreditbank.ro
http://www.procreditbank.ro
ProCredit Bank Serbia Основана през м. април 2001 г. 17 Milutina Milankovica, 11070 Belgrade
Tel.:+381 11 20 77 906
Fax:+381 11 20 77 905
info@procreditbank.rs
http://www.procreditbank.rs
ProCredit Bank Ukraine Основана през м. януари 2001 г. 107a Peremogy Ave., 03115 Kyiv
Tel.:+380 44 590 10 00
Fax:+380 44 590 10 01
info@procreditbank.com.ua
http://www.procreditbank.com.ua
Име на институцията Кратка информация Адрес на централата
Banco ProCredit Ecuador Основана през м. октомври 2001
(банка от м. септември 2004)
Av. Atahualpa y Amazonas, esquina Quito
Tel.:+593 2 600 38 20
Fax:+593 2 600 38 19
info@bancoprocredit.com.ec
http://www.bancoprocredit.com.ec

Групата ПроКредит: Отговорно банкиране за малкия бизнес и гражданите

Групата ПроКредит се състои от банки и финансови институции, предлагащи банкови услуги основно в икономики в преход и развиващи се страни в Източна Европа и Южна Америка, а така също и в Германия. В районите, в които осъществяваме дейност, ние се стремим да:

  • бъдем основната банка за малките и средните предприятия, които създават работни места и са двигател на икономическото развитие;
  • осигурим надеждни, честни и прозрачни спестовни и банкови услуги на обикновените хора, които търсят достъпна банка, на която могат да се доверят.

Групата ПроКредит се придържа към определени корпоративни ценности, които направляват нейната дейност. Социалната отговорност, прозрачността, насочеността към качествено обслужване на клиента и високите професионални стандарти са залегнали в основата на нашия подход. Тези ценности определят къде, как и с кого работим.

Историята на ПроКредит групата е богата и е положила основите на това, което сме ние днес. Първите банки ПроКредит са създадени преди повече от десет години с цел да повлияят значително върху развитието на бизнеса чрез насърчаване растежа на малките предприятия и предлагайки атрактивни депозитни услуги, които да дадат възможност и да окуражат физическите лица и семействата с ниски доходи да спестяват. През годините групата се разрасна значително и днес в повечето от страните, в които осъществяваме дейност, ние сме една от водещите институции, предоставящи банкови услуги на малкия бизнес.