procredit bulgarian logo

За фирми

Фирми

ПроКредит Банк е една от водещите банки в страната, специализирана изцяло в обслужването на малки и средни предприятия. Нашите разнообразни банкови услуги са създадени специално да отговорят на нуждите на малките и средните предприятия в България. 

 

Бизнес кредити

Постигнете по-скоро своите бизнес цели с широк спектър от бизнес кредити от ПроКредит Банк. Предлагаме гъвкави кредитни решения, които ще отговорят на индивидуалните Ви нужди.

Търговско финансиране

Ние знаем, че за Вас е важно да изграждате професионални и надеждни връзки с Вашите бизнес партньори, без значение дали те оперират в или извън страната.

Сметки и Депозити

ПроКредит Банк предлага пълна гама от качествени и прозрачни банкови услуги на местни и чуждестранни фирми. Банката разкрива всички видове банкови сметки в лева и чуждестранна валута за нуждите на Вашия бизнес. Искате Вашите спестяванията да са на сигурно място и да Ви носят допълнителна доходност? Възползвайте се от нашите предложения и открийте своя фирмен депозит в ПроКредит Банк!

Банкови карти

Вашата банкова карта от ПроКредит Банк е сигурен начин да платите неотложни или представителни фирмени разходи бързо и удобно без да носите пари в брой.

Плащания

 

ПОС Терминални устройства

ПроКредит Банк предлага възможност за приемане на плащания от клиенти, притежаващи местни и/или международни банкови карти, чрез инсталиране на ПОС терминали в търговските обекти.

Зона за самообслужване

В ПроКредит Банк ценим времето на своите клиенти. Затова създадохме зоните за самообслужване.

Тарифа и общи условия

Лихвен бюлетин

Банкови формуляри