procredit bulgarian logo

ПОС Терминални устройства

ПОС Терминални устройства

ПОС Терминални устройства

ПОС Терминални устройства

За да улесни работата на своите клиенти ПроКредит Банк предлага възможност за приемане на плащания от клиенти, притежаващи местни и/или международни банкови карти, чрез инсталиране на ПОС терминали в търговските обекти.

Как ПОС терминалът ще помогне да се разрасне Вашият бизнес?

 • Бързо извършване на покупката
 • Намалява се рискът от грешки на каса - елиминира се физическото броене на пари
 • Избягва се рискът от плащания с фалшиви банкноти
 • Намалява се рискът от съхранение на големи парични наличности в търговските обекти
 • Повишава се Вашата конкурентоспособност - не се налага да връщате клиентите, които предпочитат да се разплащат с карта
 • Използвате и предлагате съвременни методи за разплащане и по този начин повишавате качеството на обслужване

Обща информация:

 • ПОС терминалът е електронно устройство, което чрез прочит на банкова карта позволява трансфер на средства от банковата сметка на купувача към тази на търговеца. Инсталира се в търговските обекти
 • ПОС терминалите на ПроКредит Банк Ви дават възможност да се възползвате от един модерен начин на безналично разплащане и така да увеличавате продажбите си
 • Клиентите не винаги разполагат с пари в брой, а чрез картата имат възможност да плащат с цялата наличност по картовата си сметка и дори възползвайки се от допълнителни средства от предоставен овърдрафт
 • ПОС терминалите могат да обслужват както местни банкови карти, издадени от банки в България, така и международни банкови карти с логото на VISA и MasterCard
 • ПроКредит Банк ще Ви предостави безплатни рекламни материали и технически инструкции за ползване на устройството, както и ще осигури безплатна техническа поддръжка на терминалите;
 • Преди работа с ПОС терминалните устройства следва да се запознаете с Ръководство за потребителя
 • Междубанкови такси Картови схеми:

- Visa: https://www.visaeurope.com/about-us/interchange/fees-and-interchange

- Mastercard: https://www.mastercard.com/europe/en/regulatory/european-interchange/