procredit bulgarian logo

Овърдрафт и кредитна линия

Овърдрафт и кредитна линия

 

При периодична нужда от оборотни средства можете да се възползвате от кредитните ни продукти Овърдрафт или Кредитна линия. Предимството на тези продукти е, че ползвате многократно сумите от одобрения кредитен лимит и плащате лихва единствено за усвоената част от него.

Овърдрафт е кредитен лимит по разплащателна сметка, подходящ за посрещането на краткосрочни нужди на бизнеса. Размерът на овърдрафта се определя спрямо банковия оборот на фирматаИзползваната сума от овърдрафта се увеличава с извършване на плащания от фирмената сметка към доставчици и намалява автоматично с постъпване на парични средства по същата сметка.

Кредитна линия е подходяща за финансиране на всички текущи дейности на вашия бизнес, без да е необходимо многократно да кандидатствате за кредит през годината. След одобрение на лимит, средствата се усвояват чрез искане от страна на клиента. Използваната сума от линията се погасява с подадена молба от клиента след захранване на разплащателната му сметка.

Цели, които могат да бъдат финансирани

 • Увеличаване на асортимента;
 • Въвеждане на нови продукти;
 • Заплащане на задължения към доставчици и подизпълнители;
 • Попълване на оборотни средства при забавени вземания от клиенти или държавни институции;
 • Рефинансиране на краткосрочни задължения;

Начин на ползване

 • Сключва се договор за финансиране за срок от 5 години, като всяка година се разглежда състоянието на бизнеса и начина на ползване на услугата;
 • Предоставя се кредитен лимит по разплащателна сметка на фирмата;
 • Дължи се месечна лихва върху усвоената част от лимита за времето на ползване на финансирането;
 • Върху неизползваната част от лимита се заплаща месечна такса Ангажимент;


Примери:
1) Клиент зарежда стока от свой партньор четири пъти годишно. Нуждае се от еднократно усвояване на сума при покупката, която постепенно се погасява от приходите от дейността.

2) Клиент произвежда продукция със срок на завършване три месеца, като трябва да закупи предварително необходимите суровини.

Как да кандидатствате?

Вашите действия:

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим;
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране;
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес;
 5. Ще получите отговор в определения срок.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.