procredit bulgarian logo

Кредити за земеделските производители

Кредити за земеделските производители

 

Наясно сме, че селскостопанската работа изисква специален подход, съобразен със сроковете и сезонността на бизнеса. Ние сме готови да Ви подкрепим, независимо дали Ви е нужно финансиране, за да се подготвите за сезона, или искате да инвестирате в земя и селскостопанска техника.

ПроКредит Банк предоставя специално разработени кредити, които да покриват нуждите на фермерите от оборотни средства или инвестиции.

Цел на кредита

 • Покупка на семена, торове, препарати и фуражи, плащане на горива
 • Покупка на селскостопански машини и земеделска техника
 • Изграждане и покупка на бази и складови помещения
 • Покупка на земеделска земя

Обезпечение
Залог на субсидии по схеми и мерки за директни плащания

Предимства

 • Дългосрочно решение - 5-годишен рамков договор с възможност за ползване на различни кредитни продукти
 • Автоматично погасяване на кредита след постъпване на субсидията без такса за предсрочно погасяване
 • По-ниски разходи поради еднократното учредяване на обезпечения
 • Не се изисква издаването на удостоверение за заявената субсидия при ползване на суми под договора

Цел на кредита
Покупка на земеделска земя 

Обезпечение 

 • Ипотека върху собствена или новозакупената земеделска земя
 • Ипотека върху друг недвижим имот

Предимства 

 • Дългосрочно решение - определя се лимит с възможност за многократно ползване на средства за покупка на земя
 • По-ниски разходи, поради еднократно учредяване на обезпечения
 • Възможност за учредяване на обезпечения на части при покупка на земята
 • Бърза и лесна процедура по отпускане - не се изискват допълнителни документи при ползване на средства от лимита
 • Ниски разходи - лихви се начисляват само върху размера на ползваната сума от лимита