procredit bulgarian logo

Кредит на вноски

Кредит на вноски

Кредитът е подходящ за фирми, които желаят да инвестират в разширяване на дейността си, увеличаване на активите си или просто искат да осигурят оборотни средства за текущи нужди.  Усвояването на кредита е еднократно, а погасяването става съгласно план, изготвен с помощта на експерта Връзка с клиенти на банката. Съвместното изготвяне на погасителния план позволява Вие да определите момента на получаване на средствата, както и размера на вноската в зависимост от нуждите на бизнеса и възможностите Ви да обслужвате кредита.

Цел на кредита

За оборотни средства:

 • Въвеждане на нови продукти;
 • Компенсиране на забавени плащания от клиенти;
 • Изплащане на задължения към доставчици и подизпълнители.

За инвестиции:

 • Придобиване или обновяване на машини, оборудване, транспортни средства;
 • Закупуване или изграждате на собствени административни, производствени или търговски обекти;
 • Ремонт на административни, производствени или търговски обекти.

Начин на плащане

 • Изготвя се погасителен план с месечни вноски, които включват лихва и главница;
 • Предоставя се възможност за разработване на индивидуален погасителен план при сезонен бизнес (напр. земеделие, туризъм).

Как да кандидатствате?

 Вашите действия

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим;
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране;
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес;
 5. Ще получите отговор в определения срок

 

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.