procredit bulgarian logo

Свържете се с нас: 0700 170 70

Спестявания

Спестявания

  • Лихва до 2.25%, изплащана на падежа на депозита
  • Изцяло онлайн откриване
  • Без такси за поддръжка
  • 100% сигурност за спестяванията ви

Срочни депозити

6 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN, EUR, USD 5 000

лихва 1,50%

 

12 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN, EUR, USD 5 000

Лихва 1,75%

 

 

 

24 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN, EUR, USD 5 000

Лихва 2,00%

 

36 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN, EUR, USD 5 000

Лихва 2,25%

 

Всички депозити се откриват заедно с разплащателна сметка, по която ще получавате натрупаната лихва на падежа на депозита.

Заяви разплащателна сметка сега

Допълнителна информация

 

Защо да спестявате в ПроКредит Банк?

 

ПроКредит Банк е немска банка, позиционирана в България повече от 20 години.

 

Средствата по депозитни сметки са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете.

 

Лихвени проценти, които предлагаме, са сред най-добрите на пазара и са фиксирани за целия срок на депозита ви.

 

Откриването на депозитна сметка и захранването на средства е изцяло онлайн, без необходимост от посещаване на банков офис.

 

Изплащаме на дата на падеж натрупаната лихва по депозита ви по вашата разплащателна сметка.

Често задавани въпроси

За нови клиенти:

Депозит може да откриете бързо и в няколко лесни стъпки. Имайте предвид, че всички депозити се откриват заедно с разплащателна сметка, по която ще получавате натрупаната лихва на падежа на депозита.

Изберете желаният от вас срок на депозита и валута, след което попълнете контактната форма. Нашият екип ще се свърже с вас, за да ви зададе няколко бързи въпроса. Договорът за откриване на сметка и депозит се подписва чрез мобилното приложение Евротръст. Ако до момента не сте работили с него, е необходимо да го инсталирате, да се регистрирате с лични данни и идентифицирате чрез лична карта или паспорт.

Следващата стъпка е превод на сумата, която желаете да депозирате по новооткритата ви разплащателна сметка и захранване на депозита. Срокът на депозита започва да тече в деня, в който сумата е получена.

За текущи клиенти на ПроКредит Банк:

Ако вече сте клиент на Банката можете да откриете депозит чрез онлайн банкирането Prob@anking, меню „Сметки и спестявания“ и бутон + Нов влог/депозит.

Депозитът следва да бъде захранен с превод от ваша лична сметка като физическо лице в българска или друга банка в страна - членка на Европейско икономическо пространство. Входящите преводи в ПроКредит Банк нямат такса.

Олихвяването и изплащането на дължимата лихва по депозита се извършва на падежа на депозита.

Довнасяне по депозита не е разрешено.

При падежиране на депозита, той ще се поднови автоматично за същия срок, равен на първоначално договорения, при лихвен процент и условия, актуални към датата на подновяване и обявени в Лихвения бюлетин на ПроКредит Банк.