procredit bulgarian logo

Свържете се с нас: 0700 170 70

Спестявания

Спестявания

  • Лихва до 1.75%, изплащана всеки месец
  • Изцяло онлайн откриване
  • Без такси за поддръжка
  • 100% сигурност за спестяванията ви

Срочни депозити

6 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN 10 000

EUR/USD 5 000

лихва 1,00%

 

12 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN 10 000

EUR/USD 5 000

Лихва 1,25%

 

 

 

24 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN 10 000

EUR/USD 5 000

Лихва 1,50%

 

36 месечен

Валута BGN, EUR, USD
Минимална сума

BGN 10 000

EUR/USD 5 000

Лихва 1,75%

 

Всички депозити се откриват заедно с разплащателна сметка, по която ще получавате натрупаната лихва ежемесечно.

Заяви разплащателна сметка сега

Допълнителна информация

 

Защо да спестявате в ПроКредит Банк?

 

ПроКредит Банк е немска банка, позиционирана в България повече от 20 години.

 

Средствата по депозитни сметки са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете.

 

Лихвени проценти, които предлагаме, са сред най-добрите на пазара и са фиксирани за целия срок на депозита ви.

 

Откриването на депозитна сметка и захранването на средства е изцяло онлайн, без необходимост от посещаване на банков офис.

 

Изплащаме ежемесечно натрупаната лихва по депозита ви по вашата разплащателна сметка.

Често задавани въпроси

За нови клиенти:

Депозит може да откриете бързо и в няколко лесни стъпки. Имайте предвид, че всички депозити се откриват заедно с разплащателна сметка, по която ще получавате натрупаната лихва ежемесечно.

Изберете желаният от вас срок на депозита и валута, след което попълнете контактната форма. Нашият екип ще се свърже с вас, за да ви зададе няколко бързи въпроса. Договорът за откриване на сметка и депозит се подписва чрез мобилното приложение Евротръст. Ако до момента не сте работили с него, е необходимо да го инсталирате, да се регистрирате с лични данни и идентифицирате чрез лична карта или паспорт.

Следващата стъпка е превод на сумата, която желаете да депозирате по новооткритата ви разплащателна сметка и захранване на депозита. Срокът на депозита започва да тече в деня, в който сумата е получена.

За текущи клиенти на ПроКредит Банк:

Ако вече сте клиент на Банката можете да откриете депозит чрез онлайн банкирането Prob@anking, меню „Сметки и спестявания“ и бутон + Нов влог/депозит.

Депозитът следва да бъде захранен с превод от ваша лична сметка като физическо лице в българска или друга банка в страна - членка на Европейско икономическо пространство. Входящите преводи в ПроКредит Банк нямат такса.

Депозитът се олихвява ежемесечно на датата на откриването му или на датата на предсрочното му прекратяване. Лихвата се изплаща по разплащателната сметка на клиента.

Довнасяне по депозита не е разрешено.

При падежиране на депозита, той ще се поднови автоматично за същия срок, равен на първоначално договорения, при лихвен процент и условия, актуални към датата на подновяване и обявени в Лихвения бюлетин на ПроКредит Банк.