procredit bulgarian logo

Защита при плащане в интернет

Защита при плащане в интернет

Услугата 3D секретен код при плащане в интернет предлага по-сигурна среда по време на онлайн пазаруване. Всички карти, издавани от ПроКредит Банк (България) ЕАД, участват в програмата VISA Secure. 

В случай, че интернет търговецът участва в програмата VISA Secure, то на страницата, където се изисква въвеждането на информацията за плащане следва да е поставено логото на програмата. При тези търговци сайтът задължително ще изиска въвеждането на 3D пароли.

За търговци, които не участват в програмата, сайтът няма да изиска въвеждането на допълнителната парола. Всички банкови карти, издадени от ПроКредит Бак (Българя) ЕАД, са регистрирани автоматично в програмата VISA Secure.

 

 

Предназначена за

Всички карти издавани от ПроКредит Банк (България) ЕАД

Парола

 

Плащанията се потвърждават с две пароли:

- Статична (постоянна) – може да се дефинира от картодържателя;
- Динамична (еднократна)- изпраща се на SMS и важи за конкретно плащане.

Цел

 

Допълнително средство за идентификация и защита при плащане при интернет търговци, участващи в програмата VISA Secure. 

Такси

 

съгласно Тарифата на банката 

Съгласно изисквания на европейска платежна директива PSD2, ПроКредит Банк (България) ЕАД въвежда за своите клиенти използването на два елемента за идентификация на картодържателя – статична (постоянна) парола и динамична (еднократна) парола.

Статичната парола се създава служебно и се предоставя в плика с ПИН.
Динамичната парола се изпраща на SMS и важи за конкретно онлайн плащане.

Статична парола:

Всички карти се издават със статична парола, която се предоставя в плик заедно с ПИН кода. Същата може да се използва директно за потвърждаване на плащане в интернет. При желание на клиента, паролата може да се промени по всяко време през секция Карти в Интернет банкирането, като се следват стъпките от екрана: 

1-ви екран:

Въвежда се пълен номер на картата и се натиска бутон „Продължи“

2-ри екран:

С прехвърлянето на втора страница, автоматично се изпраща SMS с динамична (еднократна) парола от 6 цифри на регистрираният в банката мобилен телефон.
Паролите се въвеждат съгласно указанията по-долу и се натиска бутон „Продължи“.

 

3-ти екран:

Създава се собствена статична парола. Паролата трябва да е с дължина минимум 6 знака. Допустимо е да са от един вид, например само цифри.
Създадената постоянна статична парола се потвърждава се отново;
Избира се удобен език от менюто;
Въвежда се лично съобщение. То персонализира страницата и ще се показва винаги при интернет плащания на легитимни сайтове;
Натиска се на бутон „Запази“.

 

Ако въвеждането на потребителските данни е коректно, на екрана ще се покаже следното съобщение:


Динамична парола:

Динамичната парола е еднократна и се изпраща на мобилен телефон регистриран в банката. Паролата се съдържа от 6 цифри. Телефонът за получаване не динамична парола може да се промени по всяко време използвайки системата Интернет банкиране.

Често задавани въпроси: 

Въпрос: Какво е 3D парола?
Отговор: Съгласно изисквания свързани с европейска платежна директива е необходимо всички плащания в интернет да се потвърждават с два фактора – статична и динамична парола. Паролите представляват допълнителна защита при плащане в интернет, като се наричат с общо наименование 3D парола. 

Въпрос: Може ли да плащам без никакви пароли?
Отговор: Всички карти издадени от ПроКредит Банк участват в програмата Visa Secure. В случай че търговеца при който се извършва плащането също участва в програмата, то тогава ще бъде задължително изискано плащането да бъде потвърдено с двете пароли. Има търговци, които не участват в програма Visa Secure и съответно няма да бъде необходимо транзакцията да се потвърди с допълнителните пароли за сигурност.

Въпрос: Какво ще стане, ако не сменя статична парола от ПИН плика?
Отговор: Генерираната статична парола позволява плащане с карта в интернет и не е задължително да бъде променена. Ако решите да я смените, можете да го направите през секция Карти в Интернет банкирането.

Въпрос: 3D паролата ПИН кода на картата ли е?
Отговор: Статичната парола е различна от ПИН кода на картата. Статичната парола служи за потвърждаване на плащания в интернет, а ПИН кодът служи за потвърждаване на плащания извършвани най-често на АТМ или ПОС устройство.

Въпрос: Какво трябва да съдържа статичната парола?
Отговор: Статичната парола трябва да съдържа минимум 8 знака, латинска буква, цифра, специален символ.   

Въпрос: На екрана за създаване на нова парола се изисква за въвеждане „лично съобщение“. За какво се използва?
Отговор: Личното съобщение, което се създава следва да се показва винаги на последната страница за плащането, където се въвеждат и двете пароли. Наличието на това съобщение гарантира, че страницата, на която си въвеждате паролите е легитимна.

Въпрос: Какво ще стане, ако сменя статичната парола и я забравя?
Отговор: В случай, че забравите статичната си парола, можете да подадете заявка за нова такава през профила Ви в Интернет Банкиране. Банката ще Ви предостави временна служебна парола, която е с валидност 24 часа. Същата следва да замените със своя нова статична парола през секция Карти в Интернет банкирането.

Въпрос: Какво ще стане, ако си въведа грешно паролата и/или си блокирам картата?
Отговор: Всяка една от двете пароли може да се въведе грешно максимум 3 пъти, след което картата автоматично се блокира за такъв тип плащания в интернет. За да се деблокира следва да подадете искане през профилът Ви в Интернет Банкиране.