procredit bulgarian logo

Препоръки за сигурност при ползване на банковите карти

Препоръки за сигурност

Препоръки за сигурност при работа с банковите карти на ПроКредитБанк, на банкомат:  

 • Предпочитайте банкомати, които са в клон на банка; 
 • При въвеждане на Вашия ПИН, закривайте клавиатурата с ръка и не позволявайте на друг да Ви наблюдава; 
 • Не забравяйте картата си в процепа на банкомата; 
 • Ако установите нещо нередно по време на операцията, можете да я откажете чрез натискане на клавиша ОТКАЗ (CANCEL); 
 • Ако извършвате операция в чужбина, обърнете внимание дали на банкомата има логото на , което е поставено и на Вашата карта;
 • Ако банкоматът задържи Вашата карта, незабавно се свържете с банката - издател или БОРИКА;
 • Телефоните за връзка са посочени на самия банкомат; 
 • Не се доверявайте на лица, които предлагат своята помощ, като Ви карат да повторите операцията, въвеждайки своя ПИН код. 

Препоръки за сигурност при ползване на банковите карти на ПроКредитБанк в Интернет: 

 • Намерете знака  . Ако този знак присъства на страницата, това означава, че тя е проверена от Международната картова организация, което я прави относително по-сигурна. 
 • Не извършвайте плащания от компютри с публичен достъп. 
 • Не оставяйте номера на картата и другите си лични данни около компютъра и не ги записвайте в документи, файлове и т.н.
 • Не предоставяйте личните си данни и тези за Вашата карта на друг, за да избегнете злоупотреби при плащания чрез Интернет. 
 • Не въвеждайте ПИН код - за да се извърши плащане през интернет, не се въвежда ПИН, а CVC код (посочен на гърба на самата карта). 

Препоръки за съхраняване на ПИН код и банкова карта 

 • ПИН кодът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като чрез него осъществявате достъп до Вашите средства.
 • Никой друг освен Вас не трябва да знае Вашия ПИН код.  
 • Най-добре е да запомните ПИН кода наизуст - не го записвайте или предоставяйте на друго лице. 
 • Не съхранявайте картата и ПИН кода си на едно и също място. 
 • Ако решите да промените ПИН кода си, не използвайте поредни цифри или лесно разгадаеми номера като рождени дати, номера на Вашия телефон, лек автомобил и др. 

Как правилно да съхранявате банковата си карта? 

Предпазвайте картата си от механични повреди като огъване, пречупване, надраскване, навлажняване. 

ТЕЛЕФОНИ за връзка при проблем с банковата карта ПроКредитБанк: 

 • БОРИКА телефон: +359 (02) 970 26 00
 • Call Center телефони: + 359 (0) 700 170 70