Годишни отчети

Консолидиран годишен отчет на ПроКредит Холдинг

         
2019 г. (2.16 MB) 2018 г. (3.53 MB) 2017 г. (5.0 MB) 2016 г. (2.8 MB) 2015 г. (2.5 MB)    
Консолидиран годишен отчет 2013 г.          
 2014 г. (2.5 MB)  2013 г. (4.3 MB)          

 

Годишните финансови отчети. Отчетите са във формат PDF.

      
2019г. (5,99MB)   2018 г. (13,8 MB)   2017 г. (12,9 MB)   2016 г. (6,6 MB)   2015 г. (6,9 MB)        
Годишен отчет 2014 г. Годишен отчет 2013 г.      
 2014 г. (1,4 MB)  2013 г. (7 MB)