procredit bulgarian logo

Новини

След успешно увеличение на капитала ПроКредит разширява финансирането на МСП в България

22.02.2018

Година след листването си на Франкфуртската фондова борса, ПроКредит Холдинг успя да увеличи капитала си с приблизително 61 млн. евро като емитира почти 5,4 млн. нови акции. Това означава увеличение на акционерния капитал на дружеството с 10%. Новите акции бяха главно придобити от институционални инвеститори от Германия и Великобритания. Натрупаният капитал ще подпомогне групата от банки да разшири кредитирането си за малки и средни предприятия в Югоизточна и Източна Европа.

Борислав Костадинов, Член на Управителния съвет на ПроКредит Холдинг, Франкфурт, заяви: "Нашите банки имат отлична репутация като надежден партньор на МСП, за които считаме, че имат ключово значение за положителното икономическо развитие на Югоизточна и Източна Европа. В страни като България очакваме условията да останат благоприятни, за да може малкият и средният бизнес да продължи да се развива. Като отговорна група от банки, ние се стремим да насърчаваме икономическият растеж, който е съобразен с екологичните и социалните фактори. Щастливи сме да посочим, че нашият уникален подход, както и положителните перспективи за развитие на нашите клиенти МСП повлияха чувствително на капиталовия пазар.

Петър Славов, Председател на Надзорния съвет на ПроКредит Банк (България), коментира: "За нас успешното увеличение на капитала е ясен знак за доверие в банковата ни група, както и в начина, по който оперираме. ПроКредит Банк (България) ще продължи да работи като "Hausbank" за МСП, които имат добър потенциал за развитие и растеж. В тяхна подкрепа, ние се стремим да улесняваме достъпа им до инвестиционни и оборотни заеми, търговско финансиране и цялостно банково обслужване."

 

За контакти:

Лъчезар Алексиев, ПроКредит Банк (България) ЕАД

e-mail: Lachezar.Aleksiev@procreditbank.bg

 

Наталия Найденова, ПроКредит Банк (България) ЕАД

e-mail: Nataliya.Naydenova@procreditbank.bg

02/ 8135 103

 

ПроКредит Банк (България) ЕАД е основана през октомври 2001 от група международни инвеститори. Днес единственият собственик на банката е ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн (Германия). ПроКредит Холдинг е компанията-майка на ориентираната към развитие ПроКредит група, която се състои от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия с основен фокус на опериране в Югоизточна и Източна Европа. Основната мисия на ПроКредит Банк е да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, както и да осигури благоприятна среда за развитието на българската икономика.