procredit bulgarian logo

Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 02.11.16 г. и 02.01.17 г.

02.11.2016

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД, влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически лица и Физически лица:

Промени в сила считано от 02 ноември 2016 г.:

     Oтпада таксата за откриване на разплащателна сметка за Юридически лица в национална и чуждестранна валута.

Промени в сила считано от 02 януари 2017 г.:

    Такса месечно обслужване на разплащателна сметка за Юридически лица - BGN 25.00/EUR 12.50.

     Такса откриване на стандартна разплащателна сметка в лева/евро за Физически лица – BGN 15.00/EUR 7.50.

     Такса месечно обслужване на стандартна разплащателна сметка в лева/евро за Физически лица – BGN 4.00/EUR 2.00.

     Поддържане на минимално салдо по стандартна разплащателна сметка за Физически лица - BGN 24.00/EUR 12.00.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД