procredit bulgarian logo

Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 01.08.17

01.08.2017

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2017 г. влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица:

 

1. Въвежда се услугата Фиксиран автоматичен превод за Платежна сметка за основни операции по смисъла на чл. 73т от ЗПУПС при Физически лица, както следва:

 - междубанков превод - BGN 0.99

 - вътрешнобанков превод - BGN 0.49

2. Променя се таксата за издаване на банкови гаранции - за тримесечие или част от него, както следва:

 - до EUR 25 000 евро - EUR 50

 - над EUR 25 001 евро - 0.20%

3. Променят се такса отпускане, такса управление и такса ангажимент при кредитни сделки за Юридически лица на 1.00%.

4. Въвежда се такса обработка на рамково споразумение за финансиране за Юридически лица в размер на 0.25%.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД