procredit bulgarian logo

Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 01.04.19г.

21.03.2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица:

 

1. Минимално салдо по разплащателни сметки на Физически лица

От 01.04.2019 г. се въвежда минимално салдо по разплащателни сметки на Физически лица в размер на 6 месечни такси както следва:

- Активна разплащателна сметка – BGN 60;

- Пасивна разплащателна сметка – BGN 24.

 

2. Блокиране и промяна на лимит по дебитни и кредитни карти (Физически и Юридически лица)


От 01.04.2019 г. блокиране и отблокиране на банкови карти ще може да се извършва през ProBanking без такса. За отблокиране на карта, извършено от служител на банката, таксата се променя от BGN 10 на BGN 30.


3. Предоставяне на извлечения по имейл


Бихме искали да напомним, че системата за Интернет Банкиране ProBanking Ви предоставя възможност за безплатен достъп до извлеченията по Вашите сметки.

Услугата предоставяне на извлечения по имейл се прекратява, считано от 01.04.2019 г. За получаване на извлечение при поискване от Физически лица в клон на банката се въвежда такса в размер на BGN 30.

 

4.Такса неизпълнение на допълнителни условия (Физически лица)

От 15.04.2019г. се въвежда Такса за неизпълнение на заложени допълнителни условия в кредитни договори за физически лица в размер на BGN 200.

  

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД