procredit bulgarian logo

Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 01.03.18

15.12.2017

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.03.2018 г.:

 

1. Влизат в сила нови Тарифи за Физически и Юридически лица:

 Тарифа Физически лица в сила от 01.03.2018 г.

 Тарифа Юридически лица в сила от 01.03.2018 г.

 

2. Преустановява се предлагането на следните услуги:

- Специална сметка

- Внасяне и теглене на гише

- Внасяне на монети

- Транзитен превод

- Касов превод

- Многоредово платежно нареждане през БИСЕРА

- Предоставяне на SWIFT съобщение / дебитно авизо по мейл

- Директен дебит

- Револвиране на издадени акредитиви за Юридически лица

- Преиздаване на списък с ТАН кодове

- Справка по искане на клиент в ЦКР

- Експресни услуги

- Консултации

 

Подробна информация може да получите в банковите салони или като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД