procredit bulgarian logo

Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги считано от 28.03.17

28.03.2017

Уважаеми клиенти,

С решение на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за платежни услуги:

 

1. Нова сметка FlexSave за Физически и Юридически лица, считано от 28.03.2017 г.: 

При ползване на разплащателна сметка в банката, клиентите получават дебитна карта, интернет банкиране и сметка FlexSave за физически и юридически лица със следните параметри:

- лихвен процент: 0,25%;

- валута: BGN / EUR;

- без такса за откриване и месечно обслужване;

- без минимално салдо и фиксиран срок.

С новата сметка можете да управлявате финансите си по-ефективно и напълно самостоятелно. Сметка FlexSave се предлага на всички клиенти, открили разплащателна сметка в ПроКредит Банк след 28.03.2017 г. Всички текущи клиенти могат да заявят откриване на FlexSave сметка през своето интернет банкиране.

 

2. Преустановява се предлагането на Спестовен Влог, считано от 28.03.2017 г.: 

След 29.05.2017 г. всички текущи Спестовни влогове ще бъдат преоформени в сметка FlexSave в съответната валута.  

 

3. Променят се условията по Стандартен депозит за Физически и Юридически лица, считано от 28.03.2017 г.:

- преустановява се предлагането на 6-месечен Стандартен депозит за физически и юридически лица във всички валути. След 28.03.2017 г. всички текущи Стандарти депозити ще бъдат преоформени на падеж в сметка FlexSave в съответната валута;

- предлага се продукт Стандартен депозит за физически и юридически лица за срок от 12, 18, 24 и 36 месеца при следните лихвени нива:

Валута

12 месеца

18 месеца

24 месеца

36 месеца

BGN / EUR / USD

0,30%

0,35%

0,40%

0,50%


Посочените лихвени нива влизат в сила от 28.03.2017 г. за всички новооткрити депозитни сметки. За съществуващите сметки промяната ще бъде в сила от датата на първия падеж или олихвяване след 28.03.2017 г.  

Бихме искали на напомним на всички титуляри на депозитни/спестовни сметки, че считано от 04.06.2016 г. разпореждането със средства по тях се извършва само посредством разплащателна сметка.

 

4. Намалява се таксата за изходящ превод през БИСЕРА към друга банка в лева през системата на ProB@nking, считано от 03.04.2017 г. на: 

- BGN 0,50 при извършени между 20 и 49 превода през предходния календарен месец;

- BGN 0,40 при извършени 50 и повече превода през предходния календарен месец. 

 

5. Промяна на условия за поддържане на активна сметка в банката, считано от 29.05.2017 г. се променят на:

- Физически лица - минимум 1 трансакция средно месечно за последните 3 месеца и наличност по сметка минимум BGN 50 / EUR 25;

- Юридически лица - минимум 3 трансакции средно месечно за последните 3 месеца и наличност по сметка минимум BGN 250 / EUR 125.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД