procredit bulgarian logo

Уведомления

Промени в Тарифите за физически и юридически лица

25.07.2022

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифите за физически и юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД, които влизат в сила считано от 25.07.2022 г.


Тарифа за юридически лица:

I. Сметки
1. Депозитна сметка:
• Такса при нарушаване срока на депозит - 0,00% годишно върху цялата сума за дните от откриване / подновяване;

2. Други:
• Такса за съхранение на парични средства с общо дневно салдо по разплащателни и FlexSave сметки – 0,00% годишно.

Тарифа за физически лица:

I. Други услуги:
• Такса за съхранение на парични средства с общо дневно салдо по разплащателни и FlexSave сметки – 0,00% годишно.


Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

С уважение,
ПроКредит Банк (България) ЕАД