procredit bulgarian logo

Уведомления

Промени в Тарифите за Физически и Юридически лица, считано от 01.04.2024

01.02.2024
Уведомление

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД, които влизат в сила считано от 01/04/2024:

    I.  Юридически лица

Услуги
 Нови такси
 Внасяне на пари в брой в 24/7 Зонa за самообслужване 
 0,60% (min BGN 5)
 Теглене на пари в брой в 24/7 Зонa за самообслужване
 0,80% (min BGN 5)
 Инкасо услуга – вноска и теглене на средства по Договор за инкасо
  
 BGN 1 200 годишна такса, включваща съответния брой инкаса с единична цена BGN 100, приложима за всяко инкасо след изчерпване на годишната такса
 Такса за промяна на параметри по договор за инкасо/ отказ или промяна на заявка за инкасо
 BGN 100
 Издадени преводи в лева към други банки през интернет банкиране
 BGN 1.60
 Издадени преводи в EUR в ЕИП до EUR 50 000
 BGN 1.60
 Превод с разноски OUR – допълнителна такса:
 - EUR извън Германия  
 - USD, GBP, CHF
 
  - EUR 16
  - EUR 25
 Издаване (за тримесечие или част от него)/ Увеличаване на сума/ Удължаване на срок на акредитиви и гаранции:
 - С обезпечение 100% парични средства
 - С друго обезпечение/без обезпечение

 

 - 0,35%, min BGN 75 
 - 0,50%, min BGN 100
 
 ПОС терминал: 
 - Подмяна данни на ПОС
 - Подмяна на модел ПОС
 - Закриване на ПОС
 
 - премахва се
 - BGN 50
 - BGN 50
 Предоставяне на SWIFT съобщение (различно от съобщение за превод) по искане на клиент
 
 EUR 15 за всяко съобщение
 Сторно на изходящ превод, свързан с плащане за хазарт, трансакции с криптовалута и други спекулативни сделки
 EUR 10
 Tакса при неточни/непълни данни за извършване на превод
 EUR 10
 Изходящи и входящи документарни инкаса срещу плащане и/или акцепт
 0,25% (min EUR 50, max EUR 300)
 Идентификация и потвърждаване на автентичност по SWIFT/ допълнителна комуникация по SWIFT
 EUR 15
 Допълнителна проверка и  кореспонденция по искане на клиент
 BGN 60
 Куриерски и пощенски услуги
  - В България - BGN 20 
  - В чужбина - BGN 120

      

   II.  Физически лица

Услуги
Нови такси
 Внасяне на пари в брой в 24/7 Зонa за самообслужване   0,60% (min BGN 5) за горницата над BGN 2 000
 Теглене на пари в брой в 24/7 Зонa за самообслужване  0,80% (min BGN 5) за горницата над BGN 2 000
 Издадени преводи в лева към други банки през интернет банкирането  BGN 1.60
 Превод в EUR в ЕИП до EUR 50 000  BGN 1.60
 Превод с разноски OUR – допълнителна такса:
 - EUR извън Германия
 - USD, GBP, CHF
 
 - EUR 16
 - EUR 25
 Инкасо услуга – вноска и теглене на средства по Договор за инкасо   BGN 1 200 годишна такса, включваща съответния брой инкаса с единична цена BGN 100, приложима за всяко инкасо след изчерпване на годишната такса
 Такса за промяна на параметри по договор за инкасо/ отказ или промяна на заявка за инкасо  BGN 100
 Предоставяне на SWIFT съобщение (различно от съобщение за превод) по искане на клиент  EUR 15 за всяко съобщение
 Сторно на изходящ превод, свързан с плащане за хазарт, трансакции с криптовалута и други спекулативни сделки  EUR 10
 Такса при неточни/непълни данни за извършване на превод  EUR 10
 Идентификация и потвърждаване на автентичност по SWIFT/ допълнителна комуникация по SWIFT  EUR 15
 Допълнителна проверка и  кореспонденция по искане на клиент  BGN 60
 Куриерски и пощенски услуги
 - В България – BGN 20
 - В чужбина - BGN 120
 

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД