procredit bulgarian logo

Уведомления

Промени в Лихвените бюлетини за Физически и Юридически лица, считано от 08.04.2024

08.04.2024
Уведомление

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Лихвените бюлетини за физически и юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД в сила от 08/04/2024:

I. Юридически лица

    1. Срочен депозит:

Лихвите по нови/договорени след 08/04/2024 срочни депозити се променят, както следва:

Валута

Минимално салдо

 3 месеца

 6 месеца

 12 месеца

BGN

100 000

 0,50%

 0,75%

 1,25%

EUR/USD

50 000

 

II. Физически лица

     1. Срочен депозит

Лихвите по нови/договорени след 08/04/2024 срочни депозити се променят, както следва:

Валута

Минимално салдо

6 месеца

12 месеца

24 месеца

36 месеца

BGN/EUR/USD

5 000

1,50%

1,75%

2,00%

2,25%

За текущи срочни депозити промяната влиза в сила на датата на следващ падеж считано от 08/04/2024.

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД