procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Банк България призната за първата сграда с нулеви въглеродни емисии в Европа със сертификат на EDGE

07.07.2020

През май 2020 г. сградата на Централното управление на ПроКредит Банк България в София получи сертификат за нулеви емисии „Zero Carbon по стандарта EDGE, като по този начин стана първата сграда в Европа, наградена с най-високата степен на този сертификат.

Zero Carbon” на EDGE сертифицира въглеродната неутралност на една сграда и може да се придобие чрез специализиран процес. За да бъде получен, една сграда трябва да намали консумацията на вода и вложените материали с поне 20%, както и да има енергоспестявания на място от поне 40%. Освен това 100% от използваната енергия трябва да бъде генерирана от възобновяеми източници или въглеродни запаси. За сравнителен показател на енергоспестяванията се използват сходна сграда, построена по типични стандарти в страната.

ПроКредит Банк България постепенно завърши всички етапи от процеса по сертифициране за Централното си управление. През юни 2019 г. Банката получи първия сертификат по пътя си към нулеви емисии. Във втория етап сградата на ПроКредит достигна до 50% по-малко потребление на енергия и 43% - на вода. По този начин Банката достигна до третия и последен етап от процеса на EDGE – нулеви въглеродни емисии. Фотоволтаичната инсталация на покрива на сградата и закупуването на гаранции за енергия от възобновяеми източници допринесоха за това сградата да стане 100% въглеродно неутрална.

„През годините ние в ПроКредит Банк България винаги сме се старали да правим правилните избори по отношение на опазването на околната среда. Непрекъснато подобряваме ефективността на използваните ресурси на Централното управление, като винаги следим влиянието си върху природата. В този смисъл за нас беше съвсем естествено да кандидатстваме за сертификата на EDGE. Ние не само инвестираме в редовни мерки за енергоспестяване, но и във фотоволтаична инсталация, с която да създаваме собствена енергия. Останалата част от електричеството, което използваме, закупуваме с гаранция за възобновяем произход, а за отопление започнахме да компенсираме въглеродните ни емисии. Гордеем се не само с това, че сградата ни консумира 50% по-малко енергия и вода в сравнение със сходна сграда на местния пазар, но и защото вече сме институция с нулеви въглеродни емисии. Като първата организация в България с такъв сертификат, ние се надяваме да служим като модел на подражание за други институции, насърчавайки ги да предприемат подобни инициативи. Всички тези наши усилия допринесоха за постигането на целта на Групата ПроКредит – да се превърнем в една изцяло въглеродно неутрална организация“ – каза Камелия Минева, член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България. 

Сертификатът за въглеродна неутралност на EDGE за Централното управление в София е значима стъпка в стремежа на ПроКредит Банк към трайното намаляване на въглеродния си отпечатък. Това е и една от трите основни цели, заложени в Отчета за въздействие на групата за 2018 година, които имат за цел да бъдат постигнати в следващите три до пет години. Този сертификат е важен етап в постигането на въглеродна неутралност в оперативната дейност на Банката. Всички банки в Групата ПроКредит припознават опазването на околната среда като главна част от своята политика на социална отговорност, стремейки се не само да подобрят собствените си усилия към по-чиста природа, но и да обучават и съветват клиентите си как да подобрят техния бизнес, за да бъде по-устойчив. Повече информация можете да откриете в нашия Отчета за въздействие на групата за 2019 година.

__________________________________________

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) е система за сертифициране на Международната финансова корпорация (МФК), която има за цел да награди „зелени“ сгради, стремящи се към ефективно потребление на ресурси. EDGE е създаден от МФК, за да насърчи развиващите се пазари да увеличат броя на енергийно-ефективните сгради по бърз, лесен и достъпен начин.