procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Холдинг успешно осъществи увеличението на капитала си

06.02.2018

ДА НЕ СЕ ОПОВЕСТЯВА, ПУБЛИКУВА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВА, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, В САЩ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА И ЯПОНИЯ

  •  Общите приходи от емитирането на акциите възлизат на около 61 млн. евро
  •  5 354 408 издадени нови акции
  •  Емисионна цена на акция 11.40 EUR

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА (“ProCredit”, ISIN DE0006223407), компанията-майка на групата ПроКредит, успешно осъществи одобрено увеличение на капитала си от 1 февруари 2018 г. Издаването на 5 354 408 нови акции на цена от 11.40 евро ще доведе до общи приходи от приблизително 61 млн. евро за ПроКредит.

Новите акции бяха емитирани посредством ускорена процедура с квалифицирани инвеститори. Основният капитал на ProCredit Holding AG & Co. KGaA е увеличен от 267 720 420 евро с 26 772 040 евро до 294 492 460 евро срещу парични вноски, без права на записване. Заради предизвикания голям интерес Управителният съвет и Надзорният съвет на ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА решиха да увеличат акционерния капитал с 10%, а не с първоначално планираните 3%.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) придоби 40% от новите акции, представляващи 3,6% от целия капитал на ПроКредит Холдинг след увеличението на капитала.

„ПроКредит е наш дългогодишен партньор в дълговите и капиталовите сделки. Радваме се да участваме в това първо увеличение на капитала, извършено през капиталовия пазар, с цел да подпомогнем бъдещия растеж на групата и да подобрим достъпа на малките и средните предприятия до отговорно кредитиране в страните, в които оперираме. ПроКредит Холдинг продължава да бъде един от основните банкови партньори на ЕБВР относно кредитирането на малкия и средния бизнес", каза Хенри Ръсел, директор на ЕБВР за Западните Балкани, Беларус, Молдова , Украйна.

Борислав Костадинов, Член на Управителния съвет на ПроКредит Дженеръл Партнер АГ (еднолично отговорно дружество, управляващо ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА) добави: „За първи път ние използваме достъпа до капиталовия пазар, за да финансираме бъдещия растеж на нашата банкова група, година след листването си на Франкфуртската фондова борса. Ние сме много доволни от успеха на тази мярка. Търсенето на нови акции на ПроКредит Холдинг значително надвиши очакванията ни. Оценяваме високо това, че ЕБВР придоби толкова голям брой от новите акции. Успешното пласиране на новите акции е ясен сигнал за доверието към нашата група и към начина ни на банкиране."

Въз основа на успешното увеличение на капитала, ПроКредит планира да продължи растежа на групата, както и да разшири дейността си с малките и средни предприятия, основно от Югоизточна и Източна Европа.

Новите акции имат право на дивиденти от 1 януари 2017 г. и се очаква да бъдат включени в съществуващия списък в сегмент „Prime Standard“ на регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса на 7 февруари 2018 г.

Увеличението на капитала е подпомогнато от Berenberg като глобален координатор, Еquinet Bank като водещ мениджър и Econnext като консултант.

 

За контакти:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. ПроКредит Холдинг е листван на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като „управляваща компания“ по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Важна информация

Това съобщение и информацията, съдържаща се в него, не са предназначени и не трябва да се предоставят на никое лице в Съединените американски щати, Австралия, Канада или Япония или на друга юрисдикция, в която такова публикуване или разкриването би било незаконно.

Това съобщение не представлява оферта или част от оферта или покана за закупуване на ценни книжа в Съединените щати, Австралия, Канада, Япония или друга юрисдикция, независимо дали такава оферта или покана е незаконна.

Това съобщение може да съдържа "бъдещи изявления" или изявления, които се считат за насочени към бъдещето. Такива прогнозни изявления могат да бъдат идентифицирани чрез използване на съответни думи като "вярвам", "приемам", "планирам", "прогнозирам", "очаквам", "възнамерявам", "може би", "би могло" "ще" или „би трябвало" или съответните им отрицания или други вариации, или подобни думи. Същото важи и за твърдения относно стратегии, планове, цели, бъдещи събития или намерения. Прогнозните изявления могат да се различават значително от бъдещите резултати и често се различават. Всички прогнозни изявления отразяват текущите виждания на ПроКредит Холдинг за бъдещи събития и са предмет на рискове, свързани с бъдещи събития и други рискове, несигурност и допускания относно дейността, финансовото състояние, резултатите от дейността, ликвидността, перспективите, растежа или стратегията на ПроКредит Холдинг. Прогнозите винаги трябва да се разглеждат от гледна точка на датата, на която са направени. ПроКредит Холдинг, Berenberg и equinet Bank, както и свързаните с тях дружества изрично се отказват от задължението да актуализират, преразглеждат или коригират прогнозни изявления, съдържащи се в тази версия, в резултат на нова информация, бъдещи развития или други причини.