procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Холдинг публикува подробен доклад за 2018 г. в съответствие с насоките на GRI

20.06.2019

Отчетът за въздействието на групата за 2018 г. дава представа за социалното, икономическото и екологичното въздействие на бизнес операциите на ПроКредит групата. Стандартите на Глобалната инициатива за отчетност (Global Reporting Initiative, GRI) са международни независими стандарти, които „помагат на бизнеса, правителствата и други организации да разбират и комуникират за въздействието на бизнеса върху критичните въпроси на устойчивостта“[1].

Чрез нашите политики и практики, ние в ПроКредит групата адресираме много от целите на устойчивото развитие (Sustainable Development Goals, SDGs). В доклада ни за въздействието споменаваме седемте цели, за които имаме най-голям принос - те са Равенство между половете, Достъпна и чиста енергия, Достоен труд и икономически растеж, Промишленост, иновации и инфраструктура, Отговорно потребление и производство, Въздействие върху климата и Мир, правосъдие и силни институции.

 

      

В допълнение, ние разглеждаме трите основни цели, които групата е поставила за следващите три до пет години, като най-въздействащи за постигането на нашите амбиции за устойчивост.

Кратък бюлетин от 2 страници за Отчета за въздействието и ключови данни за ПроКредит Банк България можете да намерите на следния  линк: http://www.procreditbank.bg/uploads/news/GRI/newsletter_impact_report_FINAL_BG.pdf

Пълният доклад е достъпен на интернет страницата на ПроКредит Холдинг на адрес https://www.procredit-holding.com/wp-content/uploads/2019/03/ProCredit_Impact_Report_2018_L.pdf

 

[1] https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/pages/gri-standards.aspx