procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Холдинг на Франкфуртската Фондова Борса

04.01.2017

От 22 декември 2016 г. ПроКредит Холдинг е листван на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса (Frankfurter Wertpapierbörse) в Германия. Това бележи още един крайъгълен камък в успешното развитие на ПроКредит от създаването си като банкова група през 2003 г.

С листването си на Франкфуртската фондова борса, ПроКредит Холдинг се представя пред инвеститори, които ще подкрепят уникалния подход на групата в банкирането и етичната корпоративна мисия, прилагани в професията и живота от отлично подготвените служители на всяка една ПроКредит банка.

Като млада, модерна и високо интегрирана група, наложила се в банковия сектор на развиващите се икономики, където оперира, ПроКредит групата вярва в икономическо развитие, което е в съответствие с екологични и социални критерии. Фокусирана е в Югоизточна и Източна Европа, където играе ролята на основна обслужваща банка за малките и средните предприятия (МСП) в региона. Групата отдава голямо значение на насърчаването на предприемачеството, като работи съвместно с ориентирани към бъдещето МСП, които имат устойчиви бизнес модели.

Листването на ПроКредит Холдинг на Франкфуртската фондова борса допълнително подчертава ангажимента на ПроКредит за прозрачност - важна опора, която подкрепя групата в нейния последователен и успешен път на развитие.

Приемането на ПроКредит Холдинг на Франкфуртската фондова борса преди всичко е добра новина за МСП клиентите на групата, чийто потенциал за растеж ще бъде по-добре обслужван при по-големия достъп на ПроКредит Холдинг до капиталовия пазар.

За повече информация: http://www.procredit-holding.com/en/investor-relations.html