procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Банк купува зелена енергия

18.07.2019

От началото на 2019 г. добавихме още една мярка, чрез която надграждаме усилията ни в системата за управление на околната среда на Банката –  за офисите ни, обслужвани от ЧЕЗ Трейд България ЕАД, купуваме зелена енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. По този начин през първата половина на 2019 година допринесохме за намаляване на екологичния отпечатък от ежедневната ни дейност: 318 тона по-малко въглеродни емисии. Толкова емисии биха се отделили за изминаването с дизелов автомобил на около 2,5 млн. километра.

Използвайки зелен ток в повечето ни офиси, можем спокойно да кажем, че електромобилите ни се задвижват по възможно най-зелен начин. Зареждайки батериите на колите, ние използваме ток, произведен без въглеродни емисии.