procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Банк България с първи сертификат ISO 14001:2015

29.03.2016

ПроКредит Банк България вече сертифицира своята система за опазване на околната среда според изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015. Така банката се превърна в първата българска банка с подобен сертификат. Освен това ПроКредит Банк България получава признанието и първа в групата ПроКредит.

Този сертификат е независимо външно признание, че банката има изградена и работеща система за опазване на околната среда, която отговаря на всички национални и международни регулации. „За нас това е стъпка в посока на подобряване на нашата система, използвайки опита на най-голямата международна организация за стандартизация. Сертификатът ISO 14001:2015 потвърждава усилията на целия ни екип, гарантира стриктното спазване на законодателството в областта на екологията, както и допълнително ни мотивира към повече действия за по-чиста околна среда.“, казва Ивайло Вълев, Ръководител отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти.

„Този процес започна преди повече от 15 години като част от анализа на финансираните от банката проекти и тяхното влияние върху околната среда и обществото. Стъпка по стъпка подобрявахме тази система, добавяйки към нея наши вътрешни мерки за ограничаване използването на енергия и ресурси, обучавайки служителите и запознавайки нашите партньори с проблемите на околната среда и възможностите за решаването им“ добавя Ивайло Вълев. 

През 2006 г. ПроКредит Банк България започва работа по специализирани кредитни линии за енергийна ефективност, а през 2013 г. в работния процес успешно се въвежда собствена методология за оценка и преференциално финансиране на проекти за енергийна ефективност, възобновяема енергия, пречиствателни съоръжения, органично земеделие и други дейности с благоприятно въздействие върху околната среда, наричани накратко „зелени проекти“. За последните 10 години ПроКредит Банк финансира зелени проекти на българския бизнес за над 121 млн. евро.