procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Банк България и ЕИФ подписаха ново гаранционно споразумение

27.02.2020

Подписаното споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще даде възможност на ПроКредит Банк да предоставя търговско финансиране на малки и средни предприятия при по-благоприятни условия.

По линия на новото споразумение, ПроКредит Банк ще финансира български фирми с кредитни линии под формата на акредитиви, гаранции за плащане, гаранции за авансово плащане, гаранции за добро изпълнение и други. Очаква се кредитният портфейл на ПроКредит  Банк под тази инициатива да достигне 25 млн. евро. Клиентите на банката ще имат достъп до нови кредитни продукти при по-гъвкави условия и по-дълъг срок. Гаранцията на ЕИФ ще покрие 50% от кредитния риск на всяка предоставена трансакция.

Министерството на икономиката и ЕИФ стартират този пилотен гаранционен инструмент под инициативата за Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия (JEREMIE) в България. Чрез него ще могат да бъдат посрещнати нуждите на българския финансов пазар, които не се покриват чрез други гаранционни продукти.

Румяна Тодорова, член на Управителен съвет и Изпълнителен директор на ПроКредит Банк (България) заяви: „Днешното подписване e положителен сигнал към българския бизнес. Този атрактивен инструмент за гарантиране ще позволи на малките и средни фирми да подобрят и разширят своята дейност. ПроКредит Банк е основен партньор по програми, финансирани от европейските институции. До момента банката e предоставила над 4,700 кредита на малки и средни предприятия за над 450 млн. евро. Значителният брой фирми, получили финансиране по програмите и поддържане високото качество на кредитния портфейл говори за съществената роля на ПроКредит Банк в подпомагане развитието на българската икономика.

За JEREMIE

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, стартирана от Европейската комисия (Глава дирекция Регионална политика) и групата на Европейската инвестиционна банка с цел подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) в Европейския съюз в рамките на Структурните фондове за периода 2007-2013. JEREMIE предоставя възможност на страните членки на ЕС, както и на регионите в ЕС да вложат средства от структурните фондове съвместно с национални средства в холдингови фондове, които от своя страна да финансират МСП посредством гъвкави и иновативни подходи.

Инициативата JEREMIE в България досега е финансирала близо 10,000 български МСП с кредити и капиталови инвестиции в размер на близо 900 милиона евро. Рециклираният ресурс от тези операции понастоящем се инвестира повторно в нови гаранционни и капиталови инструменти.

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подпомага европейските микро, малки и средни предприятия, като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ разработва и развива инструменти както за рисков капитал, така и за гаранции и микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ насърчава целите на Европейския съюз в подкрепа на иновациите, научните изследвания и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта.

За ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПроКредит Банк (България) ЕАД е основана през октомври 2001 от група международни инвеститори. Днес единственият собственик на банката е ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн (Германия). ПроКредит Холдинг е компанията майка на ориентираната към развитие ПроКредит група, която се състои от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия с основен фокус на опериране в Югоизточна и Източна Европа. Основната мисия на ПроКредит Банк е да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, както и да осигури благоприятна среда за развитието на българската икономика.